Eerste woonhof Nagele is nu een monument

Nagele - De woningen aan de Karwijhof 1-32 in Nagele zijn aangewezen als gemeentelijk monument. Het doel van deze monumentenstatus is het behoud en de restauratie van het eerste gerealiseerde woonhof van Nagele.

Volgens de gemeente is de Karwijhof 'buitengewoon representatief voor de wederopbouwperiode in Nederland (1940-1965)'. Woningcorporatie Mercatus is eigenaar van de 32 woningen en levert ook een belangrijke bijdrage aan het behoud ervan. Wethouder Schutte: 'De Karwijhof is cultuurhistorisch een beeldbepalend woonhof voor Nagele. Bouwkundig is het nog vrij origineel, daarom verdient de woonhof het om behouden te blijven'.

Uniek

De Karwijhof 1-32 is een ontwerp van Lotte Stam-Beese en Ernest Groosman (1955-1957). Stam-Beese heeft veel stedenbouwkundige plannen ontworpen, maar verder weinig woningen. De Karwijhof neemt daarmee een belangrijke plek in binnen haar oeuvre en heeft daarmee ook uniciteitswaarde.

De woningen zijn op de voor Nagele kenmerkende wijze gesitueerd: een haakvormige stempel (L-vorm), woningen op de overgang en een drempel. Een opzet die het verhaal vertelt van het architectonisch gedachtengoed van de ‘8’ en Opbouw. De woningen Karwijhof 1-32 vormen de haakvormige stempel.

Ruim karakter

De Karwijhof heeft een opvallend ruim karakter. Hoewel in de loop der jaren door onderhoud detailkenmerken zijn verdwenen, is door eenheid in kleur en materiaalgebruik de beleving van Karwijhof bewaard gebleven.

De monumentencommissie is om advies gevraagd en heeft positief geadviseerd over de aanwijzing. Bouwhistorisch onderzoek is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de originele ontwerpen en ideeën voor het hof. Het onderzoek vormt straks samen met het groenstructuurplan de leidraad voor respectievelijk behoud en restauratie van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte. Het aanwijzen van Karwijhof 1-32 is overigens onderdeel van het Uitvoeringslab Nagele.

Restauratie

Vereniging Hendrick de Keyser is bereid om de 32 woningen van Mercatus over te nemen en te restaureren. Het is de bedoeling om met deze ‘nieuwe’ woningen een nieuwe doelgroep voor Nagele aan te trekken.  

De aanwijzing van gemeentelijke monumenten is ook een belangrijk item van de Erfgoednota.