Sfeerboek biedt blik op nieuw ontwerp voor Stadhuisplein

Lelystad - Alle door inwoners van Lelystad aangedragen ideeën voor het Stadhuisplein - en dat zijn er nogal wat - zijn samengevat in een zogeheten 'sfeerboek'.

Huiskamer

Dat boek en een aantal voorwaarden waaraan het plein moet voldoen, moeten de leidraad vormen voor een marktpartij om het plein te ontwikkelen tot de zo gewenste ‘huiskamer van de stad’. Voor de raad is dit een uitdaging. Als zij met het plan instemt zal ze geld uitgeven zonder zelf te bepalen waaraan het precies wordt besteed.

Eisen

Als het aan wethouder Jop Fackeldey ligt kan de aanbesteding worden uitgezet. Er is een aantal eisen waar ontwikkelaars aan moeten voldoen. Het financiële kader bijvoorbeeld: er is 960.000 euro beschikbaar. ‘Verder moet het sfeerboek uitgangspunt zijn bij de ontwikkeling en is er een aantal functionele eisen aangaande onderhoud en beheer of gebruik. Zo moet het plein beschikbaar blijven voor evenementen en trouwstoeten.’

Marktpartijen die het plein denken te kunnen ontwikkelen onder die voorwaarden, wordt bovendien gevraagd bij de verdere ontwikkeling bewoners en bedrijven te betrekken. Uiteindelijk is het aan de gemeente om aan het einde van het proces te beoordelen of aan de eisen is voldaan. Als dat het geval is kan de schop de grond in.

Uniek

Fackeldey benadrukt dat het hier om een redelijk uniek proces gaat. Normaal gesproken wordt er bij de herontwikkeling van een plein een plan gemaakt, dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld en daarna de aanbesteding ingaat. Nu is er eerst aan inwoners gevraagd wat zij willen met het plein. De ideeën die dat heeft opgeleverd, zijn leidraad bij de verdere ontwikkeling. ‘Dat is best spannend, want het vraagt de gemeenteraad geld beschikbaar te stellen, maar vervolgens los te laten wat er precies met het plein zal gaan gebeuren.’

Marktpartij

Fackeldey verwacht niet dat het een probleem zal zijn een marktpartij te vinden die het Stadhuisplein voor het beschikbare geld en onder de gestelde voorwaarden wil herontwikkelen. Er zijn in den lande al partijen die ervaring hebben in het betrekken van burgers en bedrijven bij het ontwikkelen van plannen, dus dat zal het probleem ook niet zijn.

Het woord is nu eerst aan de gemeenteraad. Als die instemt met deze werkwijze kan er in juni een marktpartij worden gekozen. Die heeft dan een half jaar de tijd om tot een gedragen plan te komen, waarna de schop begin 2015 de grond in kan, na de decemberdrukte. Want een openliggend Stadhuisplein tijdens de feestdagen is geen optie.