Patatbakken blijft ver weg voor Frank

Dronten - Frank van Flierenburg, die als Frank Patat met zijn mobiele patatkraam op de Energieweg in Dronten zijn waren verkocht, krijgt zijn vergunning niet terug. Dat heeft de gemeente aan hem laten weten.

Zijn vergunning werd op 5 april 2013 ingetrokken, nadat hij herhaaldelijk te laat aan zijn betalingsverplichtingen had voldaan. Volgens de gemeente is dat voldoende grond zijn vergunning in te trekken en dat besluit te handhaven.

Verplichting

In de overeenkomst met Van Flierenburg staat duidelijk dat de standplaatsvergoeding, samen met de afgesproken aflossing, maandelijks voor de eerste van de maand contact dient te worden voldaan aan de publieksbalie in het gemeentehuis. Dat is in maart en april van het vorige jaar niet gebeurd. Van Flierenburg heeft die maanden te laat betaald. Volgens de gemeente staat er in de Algemene Plaatselijke Verordening (Apv) duidelijk dat als ‘aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen’, de ‘vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd’.  

De gemeente geeft toe dat verwijzing naar die bepaling in de Apv in het eerdere intrekkingsbesluit abusievelijk achterwege is gebleven. Dat concludeerde ook de Commisie voor Bezwaar- en Beroepschriften, waar Van Flierenburg het intrekken van zijn vergunning aanvocht. Die meende bovendien dat de wettelijke grond voor intrekking ontbrak. De gemeente is het daar niet mee eens en voelt zich daarin gesterkt door een eerdere uitspraak van de voorzieningenrechter, waar Van Flierenburg tevergeefs de intrekking van zijn vergunning aanvocht.

Disproportioneel

De gemeente is het ook niet eens met de conclusie van de bezwarencommissie dat de belangen van Van Flierenburg onvoldoende zijn meegewogen in het besluit zijn standplaatsvergunning in te trekken en dat het besluit daarmee disproportioneel is. Ook al is de betalingsachterstand de enige reden de vergunning in te trekken, ook hierin voelt de gemeente zich gesterkt door de eerdere uitspraak van de voorzieningenrechter op 23 juli vorig jaar.

Gewaarschuwd

Bovendien was de patatbakker volgens de gemeente gewaarschuwd. ‘Wij hebben u voor de achterstand van de betaling van de vergoeding voor de maanden januari en februari 2013 op 11 februari 2013 schriftelijk aangemaand om aan het vergunningsvoorschrift te voldoen. Daarbij hebben we opgemerkt dat als u wederom niet voldoet aan het vergunningsvoorschrift (lees: tijdige betaling, red.), wij de standplaatsvergunning intrekken,’ laat de gemeente aan Van Flierenburg weten.

Volgens de gemeente is de bezwarencommissie op deze punten van onjuiste dan wel onvolledige informatie uitgegaan. Van Flierenburg zou vaker te laat hebben betaald, waarbij de gemeente eerder coulant is geweest, maar waaruit wel blijkt dat Van Flierenburg ‘structureel de betalingsverplichtingen niet nakomt’. Daarom en vanwege het belang van naleving van de Apv is de gemeente dan ook niet van plan de patatbakker zijn vergunning terug te geven.

Nadere stappen

Van Flierenburg beraadt zich op nadere juridische stappen. Hij voelde zich juist gesterkt door de uitspraak van de bezwarencommissie op 10 september 2013 en wil ‘gewoon weer patatbakken’. ‘Ik heb nu een bijstandsuitkering. Daar is toch ook niemand mee gediend?’ is zijn redenering.