Frank Patat krijgt gelijk van bezwaarcommissie

Dronten – Een opsteker voor Frank van Flierenburg, beter bekend als Frank Patat. In zijn bezwaar tegen het intrekken van zijn vergunning als patatbakker heeft hij gelijk gekregen van de commissie bezwaar- en beroepschriften van de gemeente.

Van Flierenburg ligt al lange tijd met de gemeente overhoop. Op 25 april werd zijn standplaats geblokkeerd en vergunning ingetrokken. Betalingsachterstanden waren de reden voor de drastische maatregel. De patatbakker stapte daarop naar de rechter in een poging zijn vergunning terug te krijgen. Dat lukte niet, maar de rechter stelde wel de motivatie van de gemeente om de vergunning in  te trekken onvoldoende te vinden.

Laatste hoop

Van Flierenburg had daarom zijn laatste hoop gevestigd op de bezwaar- en beroepscommissie. Die heeft nu een voor hem gunstig oordeel geveld. De commissie stelt in haar uitspraak dat de gemeente tijdig is geïnformeerd over de betalingsachterstanden. Ook zijn uiteindelijk de rekeningen wel voldaan.

Wettelijke grond ontbreekt

De commissie oordeelt dat de wettelijke grond om de vergunning in te trekken ontbreekt. De betalingsachterstand is eigenlijk de enige reden waarom de vergunning is ingetrokken, maar in die beslissing is niet meegewogen dat deze maatregel Van Flierenburg onevenredig hard treft. Concluderend stelt de commissie dat het college van burgemeester en wethouders de vergunning niet had mogen intrekken.

Beslissing

Het college van burgemeester en wethouders is niet verplicht het oordeel van de commissie bezwaar- en beroepschriften over te nemen, men kan het ongegrond verklaren. Volgende week wordt daar een beslissing over genomen.