Karwijhof wordt gemeentelijk monument

Nagele - Als het aan gemeente ligt, worden de woningen van de Karwijhof 1-32 in Nagele een gemeentelijk monument. De Karwijhof is het eerste woonhof van Nagele en buitengewoon representatief voor de wederopbouwperiode in Nederland (1940-1965).

Woningcorporatie Mercatus is eigenaar van de 32 woningen. Wethouder Wouter Ruifrok: 'De Karwijhof is cultuurhistorisch een beeldbepalend woonhof voor Nagele. Doordat de Karwijhof als eenheid bewaard is gebleven en bouwkundig nog vrij origineel is, verdient de Karwijhof het om behouden te blijven'.

Lotte Stam-Beese

De Karwijhof 1-32 is een ontwerp van Lotte Stam-Beese en Ernest Groosman (1955-1957). Lotte Stam-Beese heeft veel stedenbouwkundige plannen ontworpen, maar verder weinig woningen. De Karwijhof neemt daarmee een belangrijke plek in binnen haar oeuvre en heeft daarmee ook uniciteitswaarde.

Kenmerkend

De woningen zijn op de voor Nagele kenmerkende wijze gesitueerd: een haakvormige stempel (L-vorm), woningen op de overgang en een drempel. Een opzet die het verhaal vertelt van het architectonisch gedachtengoed van de ‘8’ en Opbouw. De woningen Karwijhof 1-32 vormen de haakvormige stempel.

Ruim karakter

De Karwijhof heeft een opvallend ruim karakter. Hoewel in de loop der jaren door onderhoud detailkenmerken zijn verdwenen, is door eenheid in kleur en materiaalgebruik de beleving van Karwijhof bewaard gebleven. De monumentencommissie wordt om advies gevraagd. Bouwhistorisch onderzoek wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in de originele ontwerpen en ideeën voor het hof en vormt straks samen met het groenstructuurplan de leidraad voor de inrichting van de openbare ruimte.