Oppositie Dronten valt over 'Mary Poppins'-tekst

Dronten - Groen Links-fractievoorzitter Paul Vermast was weinig gelukkig met het motto dat de gemeente Dronten heeft gekozen voor haar visie op de jeugdhulpverlening. Het gaat om een deel uit de songtekst van de musical 'Mary Poppins'.

De tekst bij de inleiding van de visie is op z’n minst niet erg gelukkig gekozen. Vermast: 'Alles kan als jij het laat gebeuren. Ik heb het liedje er eens bijgepakt. Nee, ik ga het niet zingen, dat is in uw eigen belang, maar toch… Hier klinkt in  door "Als het niet lukt, is het je eigen schuld". Dat zal toch niet de bedoeling zijn?’

De vraag is of er niet een toepasselijkere tekst had moeten worden gekozen. ‘Alles kan als jij het laat gebeuren, maar je moet de hemel zelf openscheuren. Handen uit de mouwen, voeten op de grond of je geeft jezelf gewoon een schop onder je kont,’ vervolgde Vermast zijn citaat. Ja, dat wijst niet op een overheid die je helpt als je in moeilijkheden zit, maar meer op een overheid die je er vooral op wijst dat je het zelf moet doen.

Dubbelzinnigheden

Vermast kreeg steun van Suzanne Stoop-Aszink van de PvdA. ‘In deze tekst zitten dubbelzinnigheden waarvan we ons afvragen hoe dat is bedoeld. „Alles kan als jij het laat gebeuren”. Dat is gewoon niet zo.’

De visie op de jeugdhulp, zoals die door het college is opgesteld, kon donderdag wel rekenen op brede steun in de gemeenteraad. Ook van Vermast. Alleen die inleiding, die wringt. ‘We moeten geen schop onder de kont adviseren, maar een helpende hand bieden.’

Zelfredzaam

Ook een andere inleidende tekst, waarin een beeld wordt geschetst van Dronten in 2030, vond weinig genade. ‘De inwoners van Dronten nemen deel en dragen bij aan de samenleving. In de afgelopen jaren is hiervoor het fundament gelegd. Het merendeel van de inwoners van Dronten is zelfredzaam. Ze voeren de regie over hun eigen leven en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen toekomst. Het overgrote deel van de inwoners is dan ook niet afhankelijk van de gemeente en maatschappelijke instellingen. Zij vinden steun in hun eigen sociale netwerk.’

Het deed GroenLinks en de PvdA verzuchten of dit nu echt een toekomstbeeld is? ‘Dit is een beeld dat we nu al hebben. Pas een beetje op met dit soort gezellige tekstjes,’ vond Vermast.

Geen meerderheid

Het voorstel van GroenLinks en PvdA om deze inleidende teksten te schrappen uit de visie kreeg echter geen meerderheid in de gemeenteraad. ‘GroenLinks is kennelijk van mening dat we nu al een ideale samenleving zijn,’ schamperde wethouder Jan de Graaf, die stelde dat de visie op de jeugdhulp die de gemeente straks moet gaan uitvoeren ‘realistisch optimistisch’ is.

Unaniem

Die stelling onderschrijft GroenLinks, ware het niet ‘dat wij het dan over de samenleving van vandaag hebben, niet die van over 17 jaar.’ De Graaf concludeerde echter dat alle fracties, ‘op een piep-, piepklein onderdeeltje na het eens zijn met de visie’, en dat leidde uiteindelijk tot een unanieme aanname van die visie.

In de visie bereidt Dronten zich voor op de jeugdhulp, die met vier verschillende wetten voorheen nu is samengevoegd tot één wet, en vanaf 1 januari 2015 door de gemeente moet worden uitgevoerd. Nu gebeurt dat nog door het Rijk en de provincie. Die decentralisatie gaat met minder budget gepaard, omdat Den Haag er vanuit gaat dat de gemeente efficiënter en goedkoper jeugdhulp kan bieden.

Uitdaging

Dat laatste wordt, optimistisch gezegd, een uitdaging. Ook daar gebruiken de verschillende politieke partijen hun eigen vocabulaire.  De VVD stelt op voorhand dat uitvoering van de wet binnen de financiële kaders moet plaatsvinden, waar de linkse partijen vooral stellen dat ‘geen kind in de kou mag blijven staan’.

Lees ook het weblog 'Mary Poppins' van Kees Bakker.