Provincie wijst bezwaar tegen gedogen mestdrogerij af

Dronten - De provincie heeft de bezwaren van een omwonende uit Ketelhaven tegen het gedogen van de mestdrogerij Komeco afgewezen.

De provincie maakte enkele weken geleden bekend de gedoogvergunning van de mestdrogerij met een jaar te verlengen, in afwachting van een definitieve vergunning. Die had eigenlijk deze zomer gereed moeten zijn, maar dat is niet gelukt.

Stankoverlast

Omwonenden klagen al langere tijd over stankoverlast van de mestdrogerij. Ook maken zij zich zorgen om hun gezondheid. Het bezwaar dat één van hen had aangetekend bij de commissie bezwaar en beroep van de provincie is echter ongegrond verklaard. De provincie neemt het advies van die commissie over.
Reden is dat er concreet zicht is op legalisatie van de mestdrogerij.

Hogere schoorsteen

De provincie kan dat op grond van regelgeving niet tegenhouden. Bij de nieuwe definitieve vergunning hoort ook een aantal maatregelen die de drogerij moet nemen om overlast in de toekomst te voorkomen, zoals een hogere schoorsteen en andere filters. Bovendien voldoet het bedrijf aan de normen voor ammoniak en stof uit de gedoogbeschikking van oktober 2012 en de norm voor geur uit de vigerende omgevingsvergunning.