Provincie gedoogt mestdrogerij nog een jaar

Dronten - De provincie wil de mestdrogerij van Komeko aan de Colijnweg bij Ketelhaven nog een jaar gedogen voor er een definitieve vergunning kan worden afgegeven.

In de omgeving van de mestdrogerij klagen omwonenden regelmatig over stankoverlast. Ze maken zich ook zorgen over hun gezondheid. Eerdere metingen hebben aangegeven dat de norm soms wordt overschreden. Voor de definitieve ‘omgevingsvergunning’ moet Komeko dan ook een aantal maatregelen nemen om die overlast tegen te gaan.

Aanvankelijk was het de bedoeling het bedrijf voor 1 augustus dit jaar een definitieve vergunning te geven. Doordat Komeko echter eerder de normen heeft overschreden, heeft dat geleid tot aanpassingen en verfijningen in de vergunning. Daarom krijgt Komeko nog een jaar de tijd met een gedoogvergunning door te draaien.