Gemeente blij, maar ook 'bewust dat wolf niet ongevaarlijk is'

Emmeloord - De gemeente Noordoostpolder is 'verheugd dat de wolf de ruimte en de natuur in de Noordoostpolder beschouwt als natuurlijk leefgebied'. Toch plaatst ze ook een kanttekening: 'De wolf is niet ongevaarlijk'.

'De terugkeer van diersoorten die in het verleden in ons land leefden, zoals de zeearend en de wolf, is op zichzelf positief', laat de gemeente weten in een reactie op het nieuws dat de wolf waarschijnlijk op eigen houtje naar de Noordoostpolder is gekomen. 'Het betekent dat het de goede kant op gaat met ons natuurbeheer'.

Aan de andere kant is de gemeente zich ervan bewust dat de wolf ook gevaarlijk kan zijn. 'Dit geldt met name voor pluimvee en schapen. Maar ook onze inwoners kunnen huiverig tegen de aanwezigheid van wolven aankijken'.

Wolvenplan

Er is tot nu toe slechts één wolf gevonden. Er is geen sprake van een roedel. 'Hoe we hier als gemeente mee omgaan is iets wat we in samenspraak met verschillende betrokken partijen moeten overleggen. Er is in opdracht van de Rijksoverheid een Wolvenplan in de maak dat eind 2013 klaar zou moeten zijn. De urgentie is nu wel aanwezig om dit plan ook daadwerkelijk af te ronden. De regelgeving en beleid uit het Wolvenplan vormen voor ons het uitgangspunt hoe we in de toekomst met wolven omgaan', aldus de gemeente Noordoostpolder.