Frank Patat vangt bot bij de rechter

Dronten - Frank van Flierenburg, beter bekend als Frank Patat, heeft in het kort geding tegen de gemeente aan het kortste eind getrokken. De rechter constateert dat de gemeente terecht zijn vergunning heeft ingetrokken.

Er is ook geen aanleiding dit middels een voorlopige voorziening terug te draaien. Wel moet de gemeente de motivatie voor intrekken van de vergunning beter motiveren.

De voorzieningenrechter heeft vorige week uitspraak gedaan in het conflict. De gemeente blokkeerde in april de standplaats van Frank Patat, nadat er een aantal keer een betalingsachterstand was opgetreden. In de overeenkomst die de patatbakker met de gemeente heeft afgesloten staat dat bij betalingsachterstand de vergunning mocht worden ingetrokken.

Van Flierenburg spreekt van een wurgcontract, maar de rechter stelt dat het een verder geldige overeenkomst is en dat hij dus aan de voorwaarden moet voldoen.

In januari en februari is een betalingsachterstand opgetreden, die alsnog op 25 februari is voldaan. Over maart en april werd de standplaatsvergoeding wederom niet betaald, waarop de gemeente op 5 april de overeenkomst met Van Flierenburg heeft opgezegd. Dat is in juni nog een keer gebeurd.

De rechter vindt dat de motivatie van de gemeente om de vergunning in te trekken op 5 april onvoldoende is geweest. Bij een bezwaarprocedure die nog loopt bij de gemeente zal men daarin duidelijker moeten zijn.

Tegelijk stelt de rechter dat de gemeente alle recht had, op grond van de opgetreden betalingsachterstanden, de vergunning in te trekken, ook gezien het betalingsverleden van Frank Patat. De gemeente zou nog recht hebben op ruim 6.000 euro, Sterker: de voorzieningenrechter stelt dat `op grond van de thans voorhanden zijnde gegevens het bezwaar tegen de intrekking van de standplaatsvergunning geen redelijke kans van slagen heeft'. Daarom wordt het besluit niet teruggedraaid, ook niet voorlopig.

In de hoorzitting die zal volgen moet de gemeente aangeven waarom men de vergunning heeft ingetrokken, wat de urgentie is van die maatregel. De rechter stelt dat het een zwaarwegende maatregel is, omdat Van Flierenburg er voor zijn broodwinning van afhankelijk is, dus een goede motivatie is van belang.

Het zal Van Flierenburg ook niet helpen dat er onlangs in een door hem gehuurd pand een hennepplantage aangetroffen. Hoewel dit verder niets met de vergunningen te maken heeft is het wel extra bezwarend voor Van Flierenburg. `Er is ter zake procesverbaal opgemaakt en dit wordt doorgeleid naar het Openbaar Ministerie,' laat de gemeente weten. Van Flierenburg stelt in De Stentor weed nodig te hebben voor `medicinaal gebruik'.

Wanneer de hoorzitting bij de gemeente dient is nog niet bekend.