Natuurboulevard houdt rekening met archeologische vondsten

Lelystad - De natuurboulevard in het Kotterbos tussen Almere en Lelystad wordt aangepast. Dit heeft de provincie besloten om de bijzondere cultuurhistorische waarde in het gebied zichtbaar te maken voor recreanten.

De archeologen, die de afgelopen weken de vindlocaties in het Kotterbos onderzochten, hebben hun werkzaamheden afgerond. Nu kan de aanleg van de natuurboulevard worden voortgezet.

Het archeologische onderzoek heeft uitgewezen dat de vindplaatsen in het Kotterbos uniek zijn voor Flevoland. Er lijkt een direct verband te zijn tussen de gevonden houtconstructie en de historische kreken en watergeulen die in een oude grondlaag op de locatie zijn ontdekt. De houtconstructie maakt mogelijk deel uit van een veenweg van rond het begin van de jaartelling.

Knuppelpad

Om de bijzondere cultuurhistorische waarde in het gebied zichtbaar te maken wordt een nieuwe watergang aangelegd met hetzelfde patroon en op dezelfde plaats als de historische kreek. Een zogenaamd knuppel- en oeverwalpad wordt langs een gedeelte van de kreek aangelegd om te kunnen ervaren hoe vroegere bewoners hun weg vonden in het drassige gebied.

Er wordt aan de noordkant van de boulevard een nieuw eiland aangelegd dat de vloeiende vorm van de kreek volgt. Vanaf het bankje op dit eiland heeft de recreant een prachtig uitzicht op het lager gelegen gedeelte met de ‘kreekwatergang’ en de plas/drasgebieden.

Het nieuwe ontwerp is zorgvuldig afgestemd met Staatsbosbeheer, partner van de provincie in het project Kwaliteitsverbetering Kotterbos en tevens beheerder van het gebied.


Gerelateerd nieuws