Gezocht: plannen voor nieuwe natuur

Flevoland – Voor de ontwikkeling van nieuwe natuur in Flevoland kan iedereen goede ideeën aanleveren: gemeenten, organisaties, bedrijven, goede plannen worden gewaardeerd en beoordeeld.

Uiteindelijk moet met de uitvoering van die plannen een dikke streep worden gezet onder Oostvaarderswold, de robuuste natuurverbindingszône die er nooit kwam.

De plannen zullen door de provincie op een aantal criteria worden beoordeeld. Op die manier krijgen ze een score en de beste plannen worden uitgevoerd. In januari hoopt de provincie de plannen door ‘een eerste zeef’ te hebben gehaald, waarna uiterlijk in oktober 2014 besluiten kunnen worden genomen. Dan gaat het ook het slot af van het gebied Oostvaarderswold.

Verbinding

De provincie en het Rijk hebben daar veel grond opgekocht. De strook, van de Oostvaardersplassen naar het Horsterwold, had een verbinding moeten worden tussen het unieke natuurgebied in Flevoland en de Veluwe. Daarbij hadden de grote grazers in de Oostvaardersplassen een groter leefgebied moeten krijgen, hetgeen de sterfte in de winters tegen had kunnen gaan. Maar het vorige kabinet heeft een streep gehaald door de plannen.

Nu zit de provincie met de grond in haar maag. Veel daarvan is in handen van het Flevolandschap en Staatsbosbeheer en wordt als boerenland verpacht. Het heeft de bestemming ‘natuur’ gekregen. Boeren in de omgeving die hun bedrijf destijds niet hebben verkocht zitten bovendien met het probleem te werken in een gebied dat ‘op slot’ zit. Uitbreiding, veranderingen aan de bedrijfsvoering, het kan allemaal niet, omdat nog niet duidelijk is wat de toekomst is van het gebied.

Compensatie

Flevoland had in het Oostvaarderswold veel natuur willen compenseren die gesneuveld is voor de Hanzelijn en de uitbreiding van Almere bijvoorbeeld, de zogenaamde natuurcompensatie. Daarom is er nu dringend behoefte aan nieuwe plannen. In eerste instantie voor het gebied Oostvaarderswold, maar het kan ook elders.

‘Belangrijk daarbij is dat we schadebeperkend optreden voor wat betreft de waarde van de gronden en we grip houden op de kosten,’ vindt gedeputeerde Jan-Nico Appelman. De gronden kunnen in Oostvaarderswold worden verkocht, maar dat zal de provincie veel verlies opleveren. Dat zou dan, als er elders goede plannen zijn, daar moeten worden terugverdiend.

Voor de boeren in het gebied is het zaak dat het slot van het gebied afgaat, hoe eerder hoe beter. Dat wordt nu voorzien in uiterlijk oktober 2014.