Ens maakt zich mooi voor koninklijke lunch

Ens - Het dorpje Ens was vanmorgen al vroeg in Oranje feeststemming. De enige plaats in Flevoland waar het koninklijk paar vandaag langer dan een half uur blijft, maakt zich op voor een feestelijke ontvangst.

In Emmeloord wordt het een echt publieksfeest. In Ens staat een besloten lunch op het programma, in de voormalige kerk aan het Kerkplein. Om twaalf uur rijdt het koninklijk paar via de Baan en de Dorenweerdstraat naar het Kerkplein. Daar volgt in de kerkwoning een lunch met vijftig genodigden uit Flevoland en vijftig uit Overijssel.

Dorpsbelang Ens heeft zich erg ingespannen om ook zoveel mogelijk Ensenaren te laten meegenieten van het bezoek. Direct rond het Kerkplein worden de straten afgezet en rond de kerk staan afzettingen, zodat het plein voor de omstanders goed te zien is.