Slechte steiger eiland Ral zorgt voor gevaar

Biddinghuizen - De steiger van het eilandje De Ral in het Veluwemeer bij Biddinghuizen moet nodig worden vervangen. De steiger verkeert in slechte staat en dat levert niet alleen een gevaar op voor bezoekers.

Het Aquacentrum Bremerbergse Hoek, dat tot voor kort het eilandje beheerde en liggelden incasseerde, kreeg  te maken met hinder en geweld; booteigenaren weigerden liggeld te betalen en maakten dat hardhandig kenbaar.

Wethouder Hans Engelvaart verdedigde tegenover de politiek de 40.000 euro die de gemeente wil uittrekken voor het opknappen van de steiger. De steiger is ooit aangelegd om het recreëren op en rond het Veluwemeer te bevorderen.

Toegankelijk gemaakt

De eilandjes De Ral en Pierland werden daartoe toegankelijk gemaakt voor watersporters en pleziervaart.
Het nabijgelegen Aquacenter voerde van 1992 tot twee jaar geleden het beheer over de eilandjes. ‘Dat bestond voornamelijk uit vuil ruimen. Dat was echt erg,’ zegt Engelvaart. Het Aquacenter mocht in ruil voor de kosten van het onderhoud liggeld vragen, maar ondervond daar steeds meer problemen bij.
‘De steigers waren slecht onderhouden (dat was de taak van de gemeente, red.) en mensen hadden zoiets van “Moeten we daarvoor betalen?”‘ zegt Engelvaart.

Politie ingeschakeld

In enkele gevallen is er nog wel politie ingeschakeld, maar de daders bleken dan al gevlogen. Aquacenter zegde twee jaar geleden het huurcontract op.

Vorig jaar is de situatie met enige noodmaatregelen in stand gehouden, maar nu is het toch echt tijd voor groot onderhoud. Kosten: 40.000 euro. De gemeente acht dat groot onderhoud noodzakelijk. Er is nu sprake van een onveilige situatie en de gemeente is verantwoordelijk. Bovendien is er geld voor gereserveerd.

Op de opmerking van Groen Links-raadslid Paul Vermast, dat het geld ook aan andere dingen kan worden besteed en de aanlegmogelijkheden bij De Ral en Pierland misschien het beste kunnen worden opgeheven, antwoordde wethouder Engelvaart: ‘Dat was ook mijn eerste gedachte. Tot ik er kwam. Toen werd ik helemaal verliefd op het gebied. Echt, ik nodig u uit. Ik ga er binnenkort weer heen en u mag mee.’

De uitgave voor het opknappen is eenmalig. De stichting ‘Gastvrije Meren’, die als doel heeft de passantenaanlegplaatsen in de randmeren te beheren en aan watersporters ter beschikking te stellen, wil het beheer van de eilanden graag overnemen. In een nieuw contract kan daarom worden vastgelegd dat men dan ook onderhoud pleegt aan de eilanden en de steigers. Maar er is enige haast geboden bij het besluit om voor het komende vaarseizoen in ieder geval een veilige steiger te hebben.

Toekomstplannen

Daarnaast zijn er toekomstplannen voor de eilanden, met onder andere gedachten over een surfschool of camping op De Ral. De vaargeul van Pierland moet worden uitgediept.

Engelvaart verwacht in de tweede helft van dit jaar met voorstellen voor de inrichting en het beheer van beide eilanden te komen. De gemeenteraad beslist donderdag of men wel of geen 40.000 euro wil uitrekken voor onderhoud aan de steigers en de eilanden.