Meere-orgel in etappes terug naar Urk

Urk - Het Meere-orgel komt terug naar de Bethelkerk op Urk. In september 2011 werd het orgel voor restauratie gedemonteerd en overgebracht naar de werkplaats van Orgelmakerij Reil in Heerde. De restauratie is klaar.

Vanaf vandaag komt het orgel in etappes terug naar de kerk. Daar wordt het weer opgebouwd op de vertrouwde plek, in de orgelnis boven de preekstoel.

Na een uitvoerige en nauwkeurige studie en meting van al het voor handen zijnde historische materiaal, is in de loop van 2012 gestart met de wederopbouw van het orgel in de werkplaats, geheel volgens het restauratieplan van rijksadviseur Stef Tuinstra.

Het orgel is gerestaureerd naar de opvattingen en de orgelbouwkunde van de oorspronkelijke bouwer Abraham Meere. In december zijn de balgen geplaatst en de motor op het orgel aangesloten en kon de intonatie beginnen, pijp voor pijp.

Klankkleur

Eerst werd het gerestaureerde pijpwerk van het pedaal geplaatst, waarna het onderpositief volgde en tenslotte het hoofdwerk. De klankkleur van het orgel werd langzamerhand steeds meer duidelijk en bij het laatste bezoek van de restauratiecommissie aan de werkplaats ontroerde een speelmoment op het tot dusver gevorderde orgel, de commissieleden.

Op een speciale website zijn zoveel als mogelijk de vorderingen van de werkzaamheden vastgelegd en weergegeven. De werkzaamheden lopen geheel volgens schema. Eind mei of begin juni wordt het orgel weer in gebruik genomen.