PvdA trekt steun Oostvaarderswold in

Flevoland – Ook de PvdA in Provinciale Staten trekt haar handen af van Oostvaarderswold. Als laatste collegepartij liet men woensdag weten er geen heil meer in te zien. De deur wordt slechts op een héééél klein kiertje gehouden.

Als het Rijk er alsnog tientallen miljoenen in wil pompen, kan de deur weer open. Maar de kans daarop is minimaal.

De PvdA in de Staten was altijd een warm pleitbezorger voor de ecologische verbindingszone, maar nu het rapport ‘Nieuwe natuur in Flevoland’ heeft aangetoond dat Oostvaarderswold, ook in een sterk uitgeklede versie, alsnog heel veel geld gaat kosten, trekt de partij haar handen er vanaf.

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman wil nu zo snel mogelijk komen met een visie op de natuur in Flevoland, waarbij natuurontwikkeling vooral zal worden gezocht in kleinere projecten bij Almere en bestaande projecten als de Markerwadden, Schokland en de oostkant van Dronten. Daarnaast wil Appelman snel duidelijkheid over wat er kan met de gronden in het gebied van Oostvaarderswold die reeds verworven zijn voor het project. Die gronden zijn nu in handen van organisaties als Staatsbosbeheer en Flevolandschap, en veelal met geld van het Rijk gekocht. Er moet dus overlegd worden met Den Haag over wat er met die gronden kan en mag worden gedaan.

Alleen D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen vasthouden aan Oostvaarderswold, maar zij zijn roepende in de woestijn in de Staten. D66 is daarbij het meest strijdbaar. Zij vindt het rapport ‘Nieuwe natuur in Flevoland’ een slecht rapport, dat niet aansluit op de opdracht die provinciale Staten gegeven heeft aan de opsteller van het rapport, Roel Bekker. ‘Het sluit zo slecht aan bij die opdracht dat een briefje ‘Sorry, niet geslaagd’ van Gedeputeerde Staten meer op haar plaats was geweest als reactie,’ aldus fractievoorzitter Michiel Rijsberman. Toen gedeputeerde Appelman het rapport toch verdedigde, ontlokte dat bij hem de opmerking ‘Ik probeer de term ‘pertinente kletskoek’ te vermijden…’

Peter Pels van de PvdA is echter ook duidelijk. ‘We zijn altijd voorstander geweest van Oostvaarderswold, dat eigenlijk een Rijksproject is, maar met de recente koerswijziging van het Rijk en de uitspraak van de rechter is de wereld wel veranderd.’ De PvdA trekt haar steun dan ook in.