Paardenmarkt officiële naam voor parkeerplaats

Emmeloord - De naam is in de volksmond al ingeburgerd, maar nu is hij ook officieel. De nieuwe parkeerplaats aan de Noordzijde in het centrum van Emmeloord heet voortaan 'Paardenmarkt'. Dit heeft de gemeente besloten.

De naam Paardenmarkt heeft een historische betekenis. Bij het opstellen van het herontwikkelingsplan voor Emmeloord Centrum is de naam Paardenmarkt op initiatief van oud-wethouder Jan Mulder gekozen. De naam kent zijn oorsprong in het stedenbouwkundig ontwerp van Emmeloord. Landschaps- en stedenbouwkundige ontwerpers hebben bij het ontwerpen van de Noordoostpolder verschillende locaties vernoemd naar de functie van de betreffende grond. De gedachte was dat paarden een belangrijke rol zouden spelen bij de activiteiten op het land en dat er behoefte zou zijn aan een plek waar paarden konden worden verhandeld. Het gebied tussen de Bumalaan en Noordzijde in Emmeloord werd hiervoor als locatie aangemerkt. Vanwege de snelle industriële ontwikkeling van de akkerbouw heeft er nooit echte paardenhandel plaatsgevonden. De naam Paardenmarkt is intussen door middel van geponste naamplaten in de stoep langs het parkeerterrein weergegeven. In de grondexploitatie is een bedrag van 25.000 euro beschikbaar om de naam Paardenmarkt met een kunstobject nog meer kracht bij te zetten.