Lelystad: 'Focus niet alleen op natuur rondom Almere'

Lelystad - De gemeente Lelystad wil dat de natuur in Flevoland, waaronder het natuurgebied de Oostvaardersplassen, beter wordt benut. Dit schrijft zij in een brief aan Provinciale Staten van Flevoland.

De brief is een reactie op het onlangs verschenen adviesrapport. Het college van Lelystad vindt dat het rapport te veel is gericht op de natuur in en rondom Almere. Die focus is wat Lelystad betreft veel te beperkt.

Volgens het Lelystadse college is het beter om het gebruik van de bestaande natuur als uitgangspunt te nemen. Het Lelystadse college denkt daarbij in de eerste plaats aan de toegankelijkheid van de Oostvaardersplassen, de totstandkoming van het Oostvaardersveld en het natuuractiviteitencentrum (NAC) bij Lelystad.

Markerwadden

In het rapport is ook aandacht voor de Markerwadden. Gemeente Lelystad is groot voorstander van de ontwikkeling van een toekomstbestendig ecologisch systeem (TBES) voor de kust van Lelystad, waarvan Markerwadden onderdeel is.

Het belang van dit project voor de hele regio, als natuurcompensatie voor de ontwikkelingen in dit gebied, blijft volgens de gemeente in het rapport te veel onderbelicht. Het Lelystadse college zou het belang hiervan voor de regio dan ook meer onderstreept willen zien.