Stationsplein
Door Kees Bakker

Drie dingen

Ik zou zeggen: drie dingen. Ten eerste: mooi dat de Dronter gemeenteraad donderdag, op voorstel van GroenLinks, heeft gedebatteerd over vliegveld Lelystad. Wel opvallend dat Hans Alders er dit keer ongelooflijk van langs kreeg.

Een week eerder gaven eigenlijk alleen wethouder Paul Gach en GroenLinks-fractievoorzitter Paul Vermast tegengas gaven. Dat kan twee dingen beteken: Hans Alders is zo goed in wat hij doet, dat zelfs critici verstommen als hij een presentatie houdt, of de gemeenteraad van Dronten heeft in een week tijd zoveel meer inzicht gekregen, waardoor de kritische houding van donderdag een week eerder niet mogelijk was.

 

Overigens is de kritische houding van GroenLinks ingebakken, want die partij wil zelfs niet bij wijze van proef één vliegtuig over Dronten laten vliegen. En dat is dan punt twee: leuk voorstel van het CDA om een Boeing of Airbus over te laten vliegen, zodat bewoners kunnen ervaren welk geluid dat geeft, maar het is natuurlijk volstrekte onzin. Stel je voor, je kondigt het aan: dinsdagmiddag om 14.30 uur komt-ie. Honderden inwoners staan klaar, op diverse plekken in de dorpen, en ja hoor, daar komt de Boeing. ‘Oh, wat is-ie groot he?’ ‘Wat zeg je? Ik versta je niet…’ Dat geeft toch geen objectief beeld?

 

De grap van die vliegtuigen is nu juist dat ze constant overvliegen, juist als je er niet op let. Er naar gaan staan kijken op een aangekondigd tijdstip geeft geen realistisch beeld. Dan kun je, als plaatselijke politiek, beter excursies organiseren naar dorpen en steden rondom Schiphol, waar de vliegtuigen overvliegen op dezelfde hoogte die Dronten kan verwachten. Ga eens met die mensen praten, en ervaar het daar zelf. ‘Ja, maar die mensen zijn vliegtuiglawaai gewend, en wij niet, dus dat geeft ook geen realistisch beeld,’ zeggen de Dronter partijen. In dat geval hebben we nieuws voor u: in 2020 zijn de inwoners van Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen er ook aan gewend, want die vliegtuigen, die komen er. Spieken rondom Schiphol geeft dus wel degelijk een realistisch toekomstbeeld, behalve dat het daar veel drukker is in het luchtruim.

 

En ten derde nog iets volstrekts anders: de Dronter gemeenteraad heeft donderdag een motie aangenomen waarin men stelt dat Flevoland Flevoland moet blijven, maar wanneer dat onverhoopt niet haalbaar is, aansluiting moet worden gezocht bij Overijssel. De VVD en één PvdA-er stemden tegen. Ik hoorde fluisteren dat die partijen hun regeringsfracties in de Tweede Kamer niet willen afvallen. Voor wat betreft de PvdA lijkt me dat onzin, want die stemde verdeeld, maar bij de VVD zou het kunnen. Toch is het niet sterk dat de raad hier niet unaniem stemt. Het effect van de motie is daarom tegengesteld aan de bedoeling, want minister Plasterk kan nu roepen ‘Ja, maar jullie zijn het onderling al niet eens. Moet ik me er dan wat van aantrekken?’ Maar ik heb nog een probleem met die motie. Nog maar kort geleden heeft de Dronter gemeenteraad besloten de bevolking te raadplegen: wat wilt u? Dit om Plasterk een signaal te geven over het draagvlak voor de fusie van Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. De Dronter politiek is er van overtuigd dat die er niet is. Maar als je de bevolking wil horen, waarom neem je dan een paar weken later al zelf zo’n standpunt in? ‘We willen graag weten wat u vindt, maar ik zeg u vast: wij vinden dit!’ Dat is toch vreemd?