Oostvaarderswold in alle vormen van de baan

Lelystad – De provincie moet zich herbezinnen op de ontwikkeling van natuur, en moet daarbij Oostvaarderswold helemaal loslaten. Het hele proces rondom de natuurzone heeft diepe wonden geslagen. Wantrouwen en cynisme moeten worden overwonnen.

Prof. mr. Roel Bekker heeft zich in opdracht van Provinciale Staten gebogen over de vraag hoe verder met de natuurontwikkeling in Flevoland. Vandaag presenteerde hij zijn bevindingen.

Daarbij trekt hij een aantal sterke conclusies. Zo constateert hij dat het vertrouwen in de overheid, provinciaal en het Rijk, ernstig beschadigd is door het hele proces rondom Oostvaarderswold, en dat cynisme nu de boventoon voert. Het zal tijd en moeite kosten het vertrouwen weer te winnen.

Ook stelt hij dat bij Oostvaarderswold de ‘natuurlijke overtuigingskracht’ miste, en dat hoe verder van Flevoland je afkwam, hoe groter het enthousiasme over de robuuste ecologische verbindingszone  werd. Bij direct betrokkenen in het gebied zelf was dat enthousiasme er niet.

Bekker stelt voor de natuur in Flevoland meer programmatisch te ontwikkelen, met een voorkeur voor ontwikkeling rondom Almere. Ook de Markerwadden, de oostkant van Dronten en Schokland kennen interessante ontwikkelingen, die het waard zijn om in te investeren.

Voor wat betreft het gebied van Oostvaarderswold, waar de provincie al veel grond heeft verworven, die nu in het bezit is van organisaties als Staatsbosbeheer en Flevolandschap, denkt Bekker dat het goed is een adempauze in te lassen, waarbij met alle partijen gepraat kan worden over hoe nu verder. De vraag is namelijk of die grond zomaar verkocht kan worden, het Rijk heeft ook geld bijgedragen aan de aankoop van die grond. Bovendien worden er bij verkoop flinke verliezen geleden.

‘Daarom: doe nu even niets onomkeerbaars!,’ is de waarschuwing van Bekker. De gedachte dat het Rijk wellicht nog bijspringt, in een variant voor Oostvaarderswold, verwijst hij naar het rijk der fabelen.

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman heeft al aangegeven de aanbevelingen van Bekker ter harte te nemen en te willen overnemen. Hij hoopt dat Provinciale Staten daarin op 27 februari een besluit zullen nemen. ‘Ik neem de opmerkingen over het cynisme en het wantrouwen ook heel serieus. Ik hoop dat we daarin stappen vooruit kunnen zetten.’