Site canon de Noordoostpolder gelanceerd

Emmeloord - De website http://www.canonnoordoostpolder.nl is donderdag gelanceerd. Het is een indrukwekkende site geworden, met onder meer 250 foto’s, 200 links en 40 filmpjes. Het zijn vooral die elementen die de site zoveel meerwaarde geven ten opzichte van lokale geschiedenisboeken.

De unieke ontstaans- en inrichtingsgeschiedenis van de Noordoostpolder is op aantrekkelijke wijze ontsloten, voor jong en oud, voor polderbewoners en polderbezoekers. Het bestuur van Stichting Canon De Noordoostpolder kreeg de complimenten van de spreker van deze middag, prof. Frits van Oostrom, voorzitter van het bestuur dat de canon van Nederland realiseerde. De Noordoostpolder heeft een prachtig verhaal te vertellen. Volgens prof. Van Oostrom heeft de Amerikaanse journaliste en historica Barbara Tuchman een lijst gemaakt waarin de mensen ‘op hun best zijn’ (als tegenhanger van de vele gruwelijkheden in de geschiedenis). Op die lijst staat het feit dat de mens land uit zee heeft gewonnen bovenaan. Stichtingsvoorzitter Jan Mulder refereerde in zijn openingswoord aan de bijna twee jaar noeste arbeid die het bestuur, de adviseurs en vele andere betrokkenen in de bouw van de canon hebben gestopt. Waarbij gemeente en vele sponsors dit project een stabiele financiële basis gaven. Mulder benadrukte dat dat het maken ervan mensenwerk was. ‘Het bestuur heeft keuzes gemaakt, maar heeft de wijsheid niet in pacht. De canon is een dynamisch product, is eigenlijk nooit helemaal af. We staan open voor reacties van welke aard dan ook.’ Huib van der Wal, één van de auteurs en eindredacteur van de canon, hield een statafelgesprek met Wiemer Haagsma (vertegenwoordiger van de gemeenteraad), Wim Logtmeijer (coördinator vensterauteurs) en Wil Pauw (schrijfster venster 6 over Oud-Kraggenburg). Wil Pauw zei te hebben genoten van haar schrijfwerk, al vond ze het erg moeilijk om haar bijdrage binnen de voorgeschreven duizend woorden te houden. Wim Logtmeijers grootste hobbel was om alle bijdragen, die soms stevig verschilden in niveau en lengte, naar het juiste peil te brengen. Met behulp van velen, waaronder ook de lokale historici Aaldert Pol en Gerrit van Hezel, is hij daarin geslaagd. Wiemer Haagsma, die al een kijkje op de site had mogen nemen, zei onder de indruk te zijn van de veelzijdigheid van de informatie. Waarna initiatiefnemer Berthoo Lammers, die als ICT’er tevens de bouw van de site voor zijn rekening had genomen, de site http://www.canonnoordoostpolder.nl officieel in de lucht bracht. Het bestuur is overigens nog niet klaar. De site moet worden beheerd en er wordt nagedacht over vervolgstappen. Het maken van een boek is één van de punten die hoog op de agenda staan.