Ramspolbrug: stremmingen voor scheepvaart

Ens - Rijkswaterstaat voert van dinsdag 24 juli tot en met donderdag 26 juli tussen 06.00 en 21.00 uur werkzaamheden uit aan de nieuwe Ramspolbrug in de N50. Het Ramsdiep is dan volledig gestremd voor al het scheepvaartverkeer. Er is geen hinder voor het wegverkeer.

De stremming voor het scheepvaartverkeer is onder andere nodig voor het plaatsen van het nieuwe bedieningshuis en de laatste liggers voor het wegdek van de nieuwe brug. Het scheepvaartverkeer kan gebruik maken van de wachtvoorzieningen ter plaatse. Voor de richting van het Ketelmeer naar Zwarte Meer geldt dat de scheepvaart moet wachten vóór de balgstuw. Tijdens de stremmingperiode wordt de brug bediend tussen 21.00 en 22.30 uur en is doorvaart mogelijk. Een 250-tons kraan plaatst woensdag 25 juli het bedieningshuis. Voorafgaand wordt op 16 en 17 juli de ondersteunende buispaal geplaatst met trappen aan de binnen- en buitenzijde. Ook de laatste liggers voor het wegdek worden gelegd. Schepen die hoger zijn dan 13 meter (circa 5% van alle passerende schepen) kunnen dan ter hoogte van het vaste gedeelte van de brug niet meer rechtdoor varen, maar moeten iets uitwijken naar het nieuwe beweegbare deel. Dit staat aangegeven met borden langs de vaarweg. De brugkleppen van de nieuwe Ramspolbrug blijven openstaan tot aan de openstelling van de N50 begin 2013. Lees ook: Belangstellenden laten zich rondleiden bij Ramspolbrug, http://nop-urk.flevopost.nl/?n_id=245902 Werk aan nieuwe Ramspolbrug op schema, http://nop-urk.flevopost.nl/?n_id=242744