Roel Bekker buigt zich over nieuw natuurplan

Flevoland - Roel Bekker is door de provincie Flevoland aangesteld als voorzitter van het Open planproces natuur in Flevoland. Hij gaat zich bezighouden met een nieuw plan voor natuur in de provincie, nu het rijk een streep heeft gezet door het plan Oostvaarderswold.

Roel Bekker was eerder Secretaris Generaal van het ministerie van VWS en Secretaris Generaal Vernieuwing Rijksdienst. Begin dit jaar ging hij met pensioen. Op het ogenblik is hij nog bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Leiden en is hij tevens zelfstandig adviseur (geassocieerd met TwynstraGudde). Na de vernietiging van het Inpassingsplan OostvaardersWold wilde de provincie een nieuw plan voor natuur in Flevoland. In een motie kreeg Gedeputeerde Staten opdracht om dit uit te voeren in de vorm van een open planproces en onder leiding van een externe voorzitter. Nu de voorzitter is benoemd gaat het proces van start. Bekker vindt het een mooie uitdaging: 'Het is een ingewikkeld proces met veel uiteenlopende belangen. Het zou geweldig zijn als een oplossing bereikt wordt waar de betrokkenen zich in kunnen vinden. Wat mij betreft in alle opzichten de moeite waard daar de schouders onder te zetten. Ik zal proberen het zorgvuldig aan te pakken maar wel in hoog tempo'. TwynstraGudde ondersteunt Roel Bekker met secretariële werkzaamheden en met expertise op het gebied van besluitvorming, communicatie en gebiedsontwikkeling.