Samenscholingsverbod centrum Dronten

DRONTEN - Burgemeester Aat de Jonge heeft een samenscholingsverbod afgekondigd voor het centrum van Dronten. Het gaat om het gebied tussen vaart de Zate en wijk De Boeg. Aanleiding is de al maar toenemende overlast van jongeren. De Jonge noemt de maatregel ‘ongebruikelijk‘ voor Dronten, maar noodzakelijk. ‘Er is sprake van een onhoudbare situatie,‘ aldus de burgemeester. Door Gerrit Wijnne

Het besluit is afgelopen woensdag genomen door het zogeheten driehoeksoverleg (overleg tussen gemeente, politie en justitie), zo deelde De Jonge vorige week donderdag mee tijdens de gemeenteraadsvergadering. Het besluit werd genomen in een ingelaste vergadering. Dit tekent de ernst van de overlast in het centrum van Dronten. De Jonge deed zijn uitspraken naar aanleiding van een ingekomen brief van bewoners van Het Kompas, de Galjoenstraat en de Roerstraat in Dronten. Bewoners van deze straten zijn de vernielingen en de geluidsoverlast die zich in het weekeinde voordoen meer dan zat en hebben hierover een brief geschreven. Deuken in auto‘s, vernielde spiegels, brandjes, scherven op de weg en de stoep, fietsen die tegen lantaarnpalen zijn gesmeten: de lijst met klachten is lang. Deze overlast wordt waarschijnlijk vroorzaakt door jongeren die na het uitgaan huiswaarts keren. Het samenscholingsverbod wordt ingevoerd omdat het ‘s avonds en ‘s nachts voor de politie niet te doen is de juiste jongeren aan te pakken in een groep relschoppers. ‘Als het donker is en iemand roept uit een groep iets naar de politie dan is het bijna niet te doen om de juiste persoon te pakken. Dit helpt,‘ aldus De Jonge. Ook wordt bepaalde jongeren de toegang tot de bibliotheek in De Meerpaal ontzegd. Er is een groepje dat hier af en toe voor flinke problemen zorgt, zegt de burgemeester. Zij krijgen een ‘lokaalverbod‘ van de politie. Wie zich dan toch in de bieb laat zien, maakt zich schuldig aan ‘lokaalvredebreuk‘. ‘Dat is een misdrijf,‘ aldus de burgemeester. De schuldigen worden snel voorgeleid aan de officier van justitie. Ook in het algemeen gaat de politie strenger optreden tegen lastige jongeren. Brieven, klachten en telefoontjes van burgers worden hierbij gebruikt als een soort ‘achtergronds proces-verbaal‘. Op basis daarvan kan de politie individuele proces-verbalen uitschrijven en is vervolging mogelijk.‘ Verder gaat het jongerenwerk door op de ingeslagen weg. Dat wil zeggen: in gesprek proberen te komen met de doelgroep.