Laatste liggers nieuwe Ramspolbrug geplaatst

Ens - De overspanning van de nieuwe Ramspolbrug is een feit. Namens Rijkwaterstaat plaatste Infrateam N50 woensdagi, tegelijk met het nieuwe bedieningsgebouw, de laatste liggers op de pijlers van de brug.

Liggers zijn dwarsbalken die het wegdek dragen. Ze wegen zo’n 150 ton per stuk en zijn met grote kranen één voor één op hun plek gelegd. In totaal zijn er het afgelopen half jaar 210 liggers van anderhalve meter breed, bijna 2 meter hoog en ruim 50 meter lang geplaatst. De brug en het wegdek worden nu verder afgebouwd. Begin 2013 kan het verkeer over de nieuwe brug rijden. De brugkleppen van de nieuwe Ramspolbrug staan open en blijven openstaan tot aan de openstelling van de N50 begin 2013. Schepen die hoger zijn dan dertien meter (circa 5 procent van alle passerende schepen) kunnen nu ter hoogte van het vaste gedeelte van de brug niet meer rechtdoor varen, maar moeten iets uitwijken naar het beweegbare deel. Dit staat aangegeven met borden langs de vaarweg. De nieuwe Ramspolbrug is hoger en breder dan de huidige Ramspolbrug. De brug heeft een doorvaarthoogte van 13 meter, waardoor de brug veel minder vaak open hoeft. Dit zorgt voor een veiligere verkeerssituatie en een betere doorstroming van het scheepvaart- en het wegverkeer. De bouw van de nieuwe Ramspolbrug is onderdeel van het project N50 Ramspol – Ens en wordt uitgevoerd door het Infrateam N50. Rijkswaterstaat verlegt en verbreedt op dit traject de N50 ten behoeve van een volwaardige autoweg tussen Kampen en Emmeloord, met meer veiligheid en een betere doorstroming. De nieuwe Ramspolbrug is een energieneutrale brug en wordt begin 2013 opgeleverd. De oude Ramspolbrug wordt verwijderd.