Kinderen in optocht naar brede school

LELYSTAD - Een grote groep kinderen toog donderdag door de Atolwijk naar De Kubus. Onderweg zorgden ze voor flink wat (muzikaal) lawaai. De optocht stond in het teken van de aansluiting van de vier basisscholen in de Atolwijk bij het brede school-concept. Dat werd in De Kubus bekrachtigd.

Naast de basisscholen Al Ihsaan, De Wingerd, De Regenboog en De Optimist zijn ook sport-, cultuur- en zorginstellingen aangesloten bij de brede school in de Atolwijk, evenals buurtcentrum De Krakeling. De partners bieden zowel binnen als buiten schooltijd extra activiteiten aan voor leerlingen en wijkbewoners. Zo kunnen kinderen zich beter ontwikkelen en raken bewoners meer betrokken bij hun wijk. Na de ondertekening van het convenant was het groot feest voor de kinderen. Zij konden de hele dag deelnemen aan sport en spel, er was een drumact, dansvoorstelling, disco en kinderkookcafé. De peuters kregen bezoek van sprookjesfiguren. GROOT FEEST START BREDE SCHOOL ATOLWIJK Donderdag 28 augustus vindt de feestelijke én officiële start plaats van de Brede School Atolwijk. Het aantal brede basisscholen in Lelystad is daarmee gekomen op 22. Tussen 10.00 en 10.30 uur ondertekenen de verschillende partners het convenant Brede School Atolwijk. Plaats van handeling is de grote zaal van De Kubus, Agorabaan 3. Namens de gemeente is wethouder Willem de Jager aanwezig. In Lelystad sluiten steeds meer scholen zich aan bij het Brede School concept. Brede scholen richten zich op het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen/ouders/wijkbewoners en/of het versterken van de sociale samenhang in de buurt. Binnen het concept van De Brede School werken diverse basisscholen samen met diverse sport-, zorg-, welzijns- en cultuurorganisaties. De verschillende partners zorgen gezamenlijk voor een gevariëeerd activiteitenaanbod zowel binnen als buiten schooltijd. De 22 brede scholen in Lelystad zijn verdeeld over Brede Schoolnetwerken : Boswijk, Waterwijk, Jol/Galjoen/Punter, Zuiderzeewijk, Lelystad-Haven en dan nu de Atolwijk. De Brede School Atolwijk Onder de Brede School Atolwijk vallen vier basisscholen: O.B.S. De Regenboog, O.B.S. De Optimist, P.C.B.S. De Wingerd en de Islamitische basisschool Al Ihsaan. Binnen de Brede School Atolwijk zijn de partners: De Kubus, het Sportbedrijf, Stichting 3D, de Bibliotheek, STOP, SKL, GGD/Jeugdgezondheidszorg, Buurtcentrum De Krakeling, gemeente Lelystad. De Brede School Atolwijk biedt kinderen en volwassenen in de buurt binnen en buiten schooltijd extra activiteiten aan, zodat kinderen zich breder kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien en buurtbewoners meer betrokken raken bij hun wijk. Feest Er is de hele dag feest voor de kinderen van de vier basisscholen. De festiviteiten beginnen om 9.30 uur met een muzikale lawaai-optocht van leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. De route loopt vanaf De Voorhof naar De Kubus, waar ze aanwezig zullen zijn bij de ondertekening van het convenant. Na de ondertekening van het convenant gaat het feest verder voor de kinderen. Er zijn tot 15.30 uur feestelijke activiteiten voor de kinderen zoals sport en spel, een bezoek van sprookjesfiguren voor de peuters, een drumact met een vleugje symphonische rock, een disco work out, een preview Brede School, een dansvoorstelling van Sisi Majitu en niet te vergeten een kinderkookcafe. Multifunctionele accommodaties. De Brede School Atolwijk krijgt uiteindelijk onderdak in een multifunctionele accommodatie: de zgn. ‘marktplaats voor de buurt‘. In deze Marktplaats voor de buurt vinden peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, centrum voor jeugd en gezin, sportzaal, buurtcentrum en gemeentelijke wijkpost gezamenlijk onderdak. Landelijk beleid Vanuit het rijk wordt de lokale Brede School ontwikkeling gestimuleerd. Lelystad heeft eind vorig jaar ingetekend op de regeling Brede School en combinatiefuncties sport en cultuur. Dit betekent dat ten behoeve van de Lelystadse brede scholen extra mensen kunnen worden aangesteld om in en na schooltijd sportieve, culturele en wel nog ook nog andere activiteiten uit te voeren. BOS-project Onderdeel van de Brede School ontwikkeling in Lelystad zijn de BOS-projecten (Buurt, Onderwijs, Sport). De BOS-projecten bieden laagdrempelige sportieve beweegactiviteiten voor kinderen aan met als doelen meer en beter bewegen om een gezonde en actieve leefstijl te bevorderen en sociale achterstand en overgewicht te voorkomen. Vanuit dit project worden er extra vakleerkrachten op de basisschool ingezet, wordt het naschoolse aanbod versterkt en kunnen kinderen kennismaken met verschillende verenigingssporten. De gemeente Lelystad heeft van het Ministerie van VWS subsidie ontvangen vanuit de landelijke Bos Impuls om het Lelystadse BOS-project uit te voeren. Ook de scholen in de Atolwijk nemen hieraan deel. Noot voor de redactie: U wordt van harte uitgenodigd bij de start van de Brede School Atolwijk en de ondertekening van het convenant aanwezig te zijn. Om 9.30 uur start de muzikale lawaai optocht vanaf de Voorhof (Basisschool Regenboog en basisschool De Wingerd). De andere scholen sluiten daar onderweg bij aan. Om ca.10.00 uur komt de optocht bij De Kubus aan, waar tussen 10.00 nuur en 10.30 uur de ondertekening plaatsvindt van het convenant. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Kramer, afd. Communicatie, gemeente Lelystad. Tel: 0320-278901.