Scheepswerf Metz nu definitief in handen gemeente

Urk - De overdracht van scheepswerf Metz aan de gemeente Urk is rond. Vanmorgen zijn door de gemeente en Platina BV alle papieren in het bijzijn van de notaris getekend.

Daarmee is de gemeente definitief eigenaar van de werf. Ook de voormalige havenmeesterwoning is nu weer in eigendom bij de gemeente.

De gemeente kocht de werf om dit cultuurhistorisch erfgoed te behouden. De werf is een van de beeldbepalende objecten in het oude dorp. Doordat de gemeente nu zelf eigenaar is, kan op verantwoorde wijze tot revitalisering van het geheel worden overgegaan. Hoofddoelstelling van de gemeenteraad is dat er een werf in bedrijf blijft op deze locatie. Dit is belangrijk voor de maritieme ontwikkeling van Urk.

Daarnaast gaat de gemeente een plan maken voor een revitalisering van dit gebied. Zo is er bijvoorbeeld de wens om de entree van de Raadhuisstraat te verbeteren. Nu de gemeente zelf eigenaar van de werf is, kunnen bepaalde stappen makkelijker worden gezet. De plannen worden in nauwe samenspraak met de gemeenteraad gemaakt.

De eerste stap die straks wordt gezet, is het zoeken van een geschikt bedrijf om de werf weer in exploitatie te nemen. Diverse gegadigden hebben zich daarvoor inmiddels bij de gemeente gemeld. Er wordt momenteel een programma van eisen gemaakt, zodat belangstellenden weten wat de voorwaarden zijn. Tevens helpt dit om op een zorgvuldige wijze tot een goede keuze te gekomen.

Locoburgemeester Ben Visser: 'Ik ben zeer content met het feit dat de transactie uiteindelijk is geslaagd. Hiermee heeft de gemeente zelf het stuur in handen'. Hij benadrukt dat een werf in bedrijf belangrijk is voor de werkgelegenheid op Urk, zeker in deze economisch moeilijke tijd. Daarnaast is een verbetering van de uitstraling van het totale gebied van belang voor het aangezicht van het Oude dorp. Het is een strategische aankoop met het oog op de toekomst.

Het college heeft ambtenaar Eef de Vries aangewezen als voorlopige beheerder van de werf Metz.