Om tafel met Braaksma

DRONTEN - De mogelijke komst van een glasvezelnet in de gemeente Dronten heeft al flink wat beroering teweeggebracht. Nog geen maand na de oprichting zit de ‘Bewoners Initiatief Groep Dronten Op Glasvezel‘ al om de tafel met wethouder Bauke Braaksma om haar doelstellingen kenbaar te maken. Met name pleit de groep voor actieve medewerking van het gemeentebestuur om initiatieven van bewoners van de grond te laten komen.

‘De eerste weken vlogen voorbij,‘ zegt Nico Prangsma van de Bewoners Initiatief Groep. ‘Onze e-mailboxen ontploften bijna door de stroom van berichten die op ons af kwam. We hebben alle zeilen moeten bijzetten om onze organisatie op poten te zetten. Binnen een week na de eerste vergadering was onze website "in de lucht". Drie van ons zijn direct aan het werk gegaan om de stroom binnenkomende vragen van bewoners in goede banen te leiden. Om die goed te kunnen beantwoorden hebben we inmiddels goede afspraken met Solcon en Glashart gemaakt. Bij Solcon hebben we ook verbetering in de voorwaarden voor alle bestaande en nieuwe klanten weten te bereiken.‘ Om direct in contact te komen met bewoners van de drie dorpskernen is de groep ook ingestapt bij de bustoer van Solcon en Glashart. In de gesprekken in en rond de bus wordt de eigen positie ten opzichte van de commerciële partijen onderstreept. Ondertussen worden alvast contacten gelegd met mensen die in een later stadium het netwerk van lokale ambassadeurs gaan vormen. Wethouder Braaksma nam ruim de tijd om kennis te nemen van de activiteiten van de Bewoners Initiatief Groep. Hij verduidelijkte de rol van de gemeente, waarbij hij de neutrale positie van de gemeente ten opzichte van marktpartijen benadrukte. Wel gaf hij aan het aan te leggen glasvezelnet een welkome aanvulling op de bestaande infrastructuur te vinden. Op subsidie hoeft de groep niet te rekenen, daarvoor zijn de financiën van de gemeente voorlopig veel te krap. Hij gaf wel de toezegging dat de gemeente mee wil denken over het toekomstige gebruik van het glasvezelnet. Daarvoor moet echter eerst vast staan dat de aanleg doorgaat. De initiatiefgroep heeft zich tot taak gesteld om voor de bewoners het best mogelijke aanbod gerealiseerd te krijgen. Alle ontwikkelingen zullen ze kritisch, zonodig als een ‘luis in de pels‘ volgen. Eerlijke en duidelijke voorlichting over mogelijkheden en prijzen staat voorop. Door het bundelen van krachten kan de initiatiefgroep een spreekbuis zijn namens de consumenten. Uitgaande van een onafhankelijke opstelling moeten soortgelijke resultaten mogelijk zijn als in Amersfoort, Zeewolde en andere plaatsen.