Buitenplaatsen in de Noordzoom

LELYSTAD - De gemeente Lelystad en ontwikkelaar van Heijst & partners hebben een overeenkomst getekend voor de realisatie van vier buitenplaatsen in het project Noordzoom.

De vier buitenplaatsen hebben elk een oppervlakte van ongeveer 6.000 tot 12.000 vierkante meter, waarop een woning naar eigen ontwerp kan worden neergezet. Voor het gebied geldt een beeldkwaliteitplan dat de komende weken ter inzage wordt gelegd. Wonen aan het water in het groen vormt het meest aansprekende kenmerk van de buitenplaatsen. Alle vier kavels grenzen aan en zijn omringd door het water. Ondanks het open en transparante karakter is er door de beplanting, hoogteverschillen en doordachte situering van de plekken waar de woningen gebouwd kunnen worden, sprake van optimale privacy.