Flevoland-lobbyist Piet van Dijk vertrekt

Flevoland - Piet van Dijk is door de fractie van Opsterlands Belang aangedragen als kandidaat-wethouder. Om het wethouderschap voor de gemeente Opsterland te kunnen vervullen beëindigt hij zijn baan als lobbyist voor de provincie Flevoland in Den Haag.

Naar verwachting wordt hij tijdens de raadsvergadering van 8 oktober 2012 benoemd. Piet Van Dijk volgt daarmee wethouder Klaas de Boer op. De coalitiepartijen ChristenUnie en CDA kunnen met de kandidaat-wethouder instemmen. Piet woont sinds drie jaar in Nij Beets en is sindsdien lid van Opsterlands Belang. Piet is 49 jaar en `hikke en tein' in Beetsterzwaag. Als zoon van (bos)opzichter Thomas van Dijk groeide hij op te midden van de natuur en de landbouw. Als 17- jarige wilde Piet meer van de wereld zien en meldde zich bij de marine. Na zijn dienstperiode werkte hij een zestal jaren voor de VVD-fractie in de Tweede Kamer. In Den Haag was hij daarna vier jaar lang politiek assistent van landbouwminister Jozias van Aartsen. In de vier jaren daarna was hij als hoofd Economische zaken bij de gemeente Zwolle actief. In diezelfde gemeente was hij ook bijna acht jaar fractievoorzitter van de VVD. Drie jaar geleden keerde Piet met zijn vrouw Jolanda terug naar Opsterland. Toen zijn ouders een hogere leeftijd bereikten wilde hij weer dichter bij hen wonen.