College GS Flevoland stapt op

Lelystad – De vier gedeputeerden van Flevoland hebben vanavond hun ontslag ingediend. Voorafgaand aan de vergadering over het rapport over Oostvaarderswold gaf Marc Witteman (PvdA) namens zijn collega’s Jaap Lodders (VVD), Anne Bliek (VVD) en Jan Nico Appelman (CU/CDA) aan op te stappen. Op voorstel van de VVD is hen gevraagd demissionair aan te blijven, tot er een nieuwe coalitie is gevormd.

Het is voor het eerst in Flevoland dat dit gebeurt. Het ging dan ook ergens over: het debacle rond Oostvaarderswold, de ‘robuuste ecologische verbindingszône’, die tussen Flevoland en de Veluwe zou worden aangelegd. Een project van 400 miljoen euro, dat uiteindelijk een rekening oplevert van 130 miljoen, maar geen verbindingszône. Signalen over de financiële risico’s van dit plan zijn door Gedeputeerde Staten onvoldoende opgepikt, en onvoldoende doorgegeven aan provinciale staten. Een provinciale onderzoekscommissie heeft de besluitvorming rond Oostvaarderswold onderzocht, en een week geleden in een lijvig rapport gepresenteerd. Daarin staat dat GS de staten onvoldoende heeft meegenomen in de financiële risico’s die er waren, tot er een ‘point of no return’ was bereikt. Maar dat is niet de reden waarom Witteman en zijn collega’s zich gedwongen zagen hun ontslag in te dienen. Het college van Gedeputeerde Staten heeft geen mogelijkheid gehad te reageren op het rapport. Omdat het rapport direct aan de staten en de media is gepresenteerd, heeft Witteman het gevoel niet alleen zich nauwelijks meer te kunnen verdedigen, maar denkt hij ook dat media en statenleden hun posities al hebben ingenomen. Via meerdere kanalen zijn er al meningen geuit, dus verweer is zinloos. Het politieke debat over het onderwerp heeft dan ook niet plaatsgevonden vanavond. De vraag is of dat ooit zal gebeuren. Op voorstel van de VVD heeft een meerderheid van de staten verzocht de gedeputeerden demissionair aan te blijven. Witteman gaf in zijn verklaring al aan dat de vier gedeputeerden dat willen doen. De VVD neemt nu het voortouw om tot een nieuw college te komen, als grootste partij in de provincie. Fractievoorzitter De Reus verwacht daar vier weken voor nodig te hebben. Het is niet uitgesloten dat het nieuwe college weer uit VVD, PvdA en CDA/CU zal bestaan, en het is ook niet uitgesloten dat daarbij een aantal gedeputeerden terug zullen keren. Voor de verklaring van Gedeputeerde Staten zie http://www.flevoland.nl/nieuws/archief/alle-vier-flevolandse-ged/voordracht-PS.pdf Lees ook: Provincie faalt alom inzake Oostvaarderswold, http://lelystad.flevopost.nl/index.php?n_id=259525&s_id=1127&dossier_id=41