Noordzoom fase 2 voorlopig van de baan

LELYSTAD - Het college van Lelystad heeft besloten de planvorming voor woningbouw in de Noordzoom fase 2 tijdelijk stop te zetten. Dit is het gebied ten noorden van Karveel/Boeier. Wel wil het college de mogelijkheid van woningbouw in de toekomst open houden. Het initiatief voor De Tuinbutler' komt niet in gevaar. Dit idee wordt opgenomen in het bestemmingsplan Kustpark.

In het begin zouden er ongeveer driehonderd woningen worden gebouwd, later telde het plan er tachtig. Daarbij was rekening gehouden met de wensen van bewoners om de groenfuncties in dit bijzondere gebied nabij het Zuigerplasbos te behouden. De tot nu ontwikkelde plannen en documenten zullen bij een mogelijke toekomstige invulling van het gebied als basis dienen voor de dan op te pakken verdere planvorming. Het initiatief voor De Tuinbutler' blijft bestaan. De Tuinbutler is een bijzondere volkstuin die beheerd wordt door een vaste medewerker die zich hier full time voor inzet. Mensen kunnen bij de tuinbutler een tuin huren die al het goeds brengt van een eigen moestuin, zonder dat men zich veel hoeft in te spannen. Aan het einde van dit jaar zal De Tuinbutler de eerste fase van zijn onderneming starten aan de Bosweg. De tweede fase van het plan van De Tuinbutler bestaat uit realisering van leerwerkplekken voor mensen met, maar ook zonder zorgindicatie. Hiervoor is extra bebouwing nodig. Om dat mogelijk te maken wil het college van Lelystad ook daarvoor het instrument van wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan Kustpark opnemen.