Willibrord van Beek verkent nieuw college Flevoland

Flevoland - Oud-Tweede Kamerlid Willibrord van Beek gaat de mogelijkheden onderzoeken voor een nieuw te vormen College van Gedeputeerde Staten voor Flevoland. Hij voert de komende week gesprekken met de voorzitters van de elf statenfracties.

Het streven van Van Beek is om op woensdag 17 oktober bij de eerstvolgende statenbijeenkomst, met een advies te komen aan de Statenfracties. VVD-fractievoorzitter Jan de Reus heeft Van Beek gevraagd voor deze verkennende opdracht. Als voorzitter van de grootste statenfractie heeft hij het initiatief genomen om te komen tot de vorming van een nieuw College van Gedeputeerde Staten. Willibrord van Beek zal tijdens zijn gesprekken met de fractievoorzitters inventariseren wat de verschillende wensen en verwachtingen zijn bij de fracties en op basis daarvan met een advies komen aan de Statenfracties voor de verdere formatie van een nieuw college. De vorming van een nieuw College van Gedeputeerde Staten is noodzakelijk geworden na het ontslag van de vier zittende gedeputeerden vorige week woensdag tijdens een speciale statenvergadering over het eindrapport van de onderzoekscommissie Procesgang OostvaardersWold. Willibrord van Beek (Amsterdam, 15 januari 1949) is van 1998 tot eind september 2012 voor de VVD lid geweest van de Tweede Kamer. De laatste periode was hij eerste ondervoorzitter van de Tweede Kamer. Van 1987 tot medio 1999 was hij lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant, waar hij gedurende de periode van mei 1992 tot mei 1998 gedeputeerde was, belast met onder andere financiën en bestuurlijke organisatie. Namens de VVD heeft hij ook deelgenomen aan de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid (2002-2003). Lees ook: College GS Flevoland stapt op, http://lelystad.flevopost.nl/?n_id=260485