Gedeputeerde Bliek keert niet terug in nieuw college

Flevoland - Gedeputeerde Anne Bliek keert niet terug in een nieuw college van Gedeputeerde Staten van Flevoland. Dit laat zij vandaag in een verklaring weten.

Anne Bliek nam vorige week woensdagavond samen met haar drie collega-gedeputeerden ontslag tijdens een Statenvergadering waarin zou worden gedebatteerd over het kritische rapport van de onderzoekscommissie Oostvaarderswold. 'Een ingrijpende, maar onvermijdelijke beslissing', aldus Bliek in haar verklaring. 'De conclusies van de onderzoekscommissie, waarop geen bestuurlijk wederhoor kon plaatsvinden, zijn politiek zo vergaand, dat er voor ons geen andere keuze was'. Op verzoek van Provinciale Staten voeren Bliek en haar opgestapte collega's nu als demissionair gedeputeerden het beleid van de provincie uit tot de Staten een nieuw college hebben gevormd. 'Van dat nieuwe college zal ik geen deel uitmaken', laat Bliek weten. 'Ik heb de conclusie getrokken dat ik niet meer als bestuurder pas in de nieuw ontstane politieke werkelijkheid. Met volle overtuiging heb ik mij de afgelopen vijfenhalf jaar ingezet voor de provincie Flevoland. Een inzet die veel heeft opgeleverd voor provincie. Denk aan de stappen die we hebben kunnen maken bij de schaalsprong Almere, het Markermeer-IJmeer, windenergie, invoering Nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening en de totstandkoming van de Omgevingsdienst'. Bliek sluit haar verklaring af met de woorden: 'Ik hoop dat er binnenkort een nieuw college zal zijn dat de belangen van Flevoland krachtig kan behartigen'.