Verkenner presenteert advies nieuw college Flevoland

Lelystad - Oud-Tweede Kamerlid Willibrord van Beek presenteert woensdag zijn advies voor de vorming van een nieuw bestuur voor de provincie Flevoland. Dit bestuur krijgt de steun van een meerderheid van provinciale staten.

Van Beek heeft de afgelopen week op verzoek van de fractievoorzitter van de VVD, Jan de Reus, verkennende gesprekken gevoerd met de voorzitters van de verschillende statenfracties over de mogelijkheden om tot een nieuw college van Gedeputeerde Staten te komen. Zijn bevindingen zullen worden besproken in de Provinciale Statenvergadering, die woensdagavond begint om 19.30 uur. Lees ook: Willibrord van Beek verkent nieuw college Flevoland, http://lelystad.flevopost.nl/index.php?n_id=261120&s_id=1127&dossier_id=41