VVD, PvdA, CDA en CU willen verder

Flevoland - VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie keren met elkaar terug in het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. De gedeputeerden Lodders (VVD) en Appelman (CDA/CU) keren ook terug, en niets staat een terugkeer van gedeputeerde Witteman in de weg, zo lang hij maar niet het dossier ‘Oostvaarderswold’ in zijn portefeuille heeft.

Dat blijkt uit de verkenningen die Willibrord van Beek in opdracht van de VVD heeft gevoerd naar een nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Bliek heeft de eer aan zichzelf gehouden en keert niet terug. En daarmee is exact het scenario uitgekomen dat de FlevoPost vorige week al voorspelde als meest waarschijnlijke uitkomst. Er zijn twee andere coalities ter sprake gekomen in de gesprekken met de elf fractievoorzitters van de Flevolandse partijen. Eén waarin de PvdA vervangen zou worden door de PVV. Die coalitie zou echter geen vertrouwen wekken in een bestendig provinciebestuur, omdat de bestuurscultuur van de PVV te ver af staat van die van de andere tien partijen. Ook is er gesproken over een combinatie met D66 en eventueel andere kleinere partijen. Die coalitie stuitte ook op een te groot verschil in bestuurscultuur, waarmee wordt bedoeld dat andere partijen niet in een coalitie willen zitten met een partij die, volgens hen, de zetel van een andere partij heeft ‘weggekaapt’ of ‘weggeroofd’: statenlid Jeroen Kok stapte onlangs over van GroenLinks naar D66. Provinciale Staten heeft woensdagavond ingestemd met het advies van de verkenner. De vier fractievoorzitters van VVD, PvdA, CDA en CU gaan nu met elkaar om de tafel zitten, om te praten over de portefeuilleverdeling en gedeputeerden. Het coalitie-akkoord dat zij eerder afspraken houdt stand, wel wordt er ook daar verder gepraat over een aantal zaken. Uiteindelijk moet er voor 4 november een voorstel liggen, omdat anders het ontslag van de vier gedeputeerden onherroeppelijk is, en zij ook geen demissionaire status meer hebben. De vier gedeputeerden dienden op 4 oktober hun ontslag in, na de uitkomst van een rapport over de besluitvorming rond Oostvaarderswold. Dat rapport had verbietigende kritiek op zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten. De vier gedeputeerden vonden dat ze geen kans hadden gekregen zich tegen die kritiek te verweren, en stapten voor het Statendebat op. In Oostvaarderswold is de vorming van een ‘robuuste ecologische verbindingszône’ tussen de Oostvaardersplassen in Lelystad en het Horsterwold in Zeewolde misgelopen, nadat het Rijk er bij een nieuwe kabinetsvorming in 2010 de stekker uit trok. Al die jaren waren er grote financiële risico’s rond het project, maar daar was de provinciale politiek te weinig voor gewaarschuwd. Ook ging het provinciebestuur te enthousiast en voortvarend door met het project, nadat staatssecretaris Bleker had aangegeven er geen cent meer in te willen stelen. Tekst: Kees Bakker