Gemeenteraad stemt in met maatschappelijk fonds

Dronten – Maatschappelijke organisaties in Dronten die voor een eenmalige noodzakelijke uitgave staan, en daar eigenlijk geen geld voor hebben, kunnen een beroep doen op het Maatschappelijk Fonds van de gemeente. Daar zit 50.000 euro in, en op is op.

De gemeenteraad heeft donderdag ingestemd met de oprichting van het fonds. Aanvankelijk was daarin een maximale bijdrage van 2.500 euro per aanvraag voorzien, maar na discussie in de gemeenteraad is dat verhoogd naar 5.000 euro. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen. Zo staat die alleen open voor organisaties die voornamelijk met vrijwilligers werken, die betrekking hebben op zorg, maatschappelijke ondersteuning of welzijn, en zal de gemeente terughoudend zijn in het toekennen van bedragen aan organisaties doe ook structureel gesubsidieerd worden. Maar er zal niet een strenge controle plaatsvinden op of het geld ook werkelijk wordt besteed aan het doel dat is opgegeven. Dat zou veel ambtelijke inzet vragen. Daarom is er in de verordening een andere volgorde voorzien: als het blijkt dat het bedrag niet is besteed aan waar het voor bedoeld was, zal het worden teruggevorderd. Er ontstond donderdag nog wel enige discussie over het schrappen van één voorwaarde in de uiteindelijke verordening. ‘Activiteiten die georganiseerd worden voor het bereiken van partijpolitieke of religieuze doelen, komen niet in aanmerking voor een bijdrage uit het fonds’ stond er in het voorstel waar het college van b+w drie weken geleden mee naar de raad kwam, maar is na discussie verdwenen. De PvdA verbaasde zich daarover. ‘Waarom is dat geschrapt? We kunnen toch altijd een aanvraag wel honoreren, als daarmee een maatschappelijk doel gediend is?’ vroeg raadslid Breederveld zich af. Hij verbaasde zich bovendien over het uitblijven van protest van de VVD tegen het schrappen van deze voorwaarde. Liberalen zijn over het algemeen fel gekant tegen vermenging van kerk en staat. Wethouder Van Amerongen gaf aan slechts alle opmerkingen van de raad in de eerdere discussie te hebben willen meenemen in het uiteindelijke voorstel. ‘Het is puur praktisch, die aanpassing. We hebben er verder geen bedoeling mee.’ De VVD wist zich verder niet zo goed raad met de suggestie van de PvdA. ‘Er is ook speelruimte nodig. Het leek ons beter om het te laten vervallen,’ aldus raadslid d’Hooghe. Het Maatschappelijk Fonds gaat per 1 januari 2013 in. Kees Bakker