Oostvaarderswold weer terug op de agenda

Zeewolde - Het Oostvaarderswold, de natuurverbinding tussen de Oostvaardersplassen in Lelystad en het Horsterwold in Zeewolde, komt er mogelijk toch.Het vorige kabinet wilde er van af. Het concept-regeerakkoord dat de VVD en PvdA hebben gesloten, lijkt het besluit van demissionair minister Bleker terug te draaien

De partijen willen wel de tijd nemen om het natuurgebied aan te leggen. Begin deze maand viel het college van gedeputeerde Staten van Flevoland over een kritisch rapport over het natuurproject. De provincie had meerdere fouten gemaakt omdat ze het project er door wilde hebben. Er werd onvoldoende rekening gehouden met de financiële risico’s. Ook zou provinciale Staten onvoldoende zijn geïnformeerd. Eerder verwees de Raad van State het provinciale inpassingsplan naar de prullenbak.