Toch weer Oostvaarderswold?

Flevoland – Het nieuwe kabinet wil dat de ecologische hoofdstructuur, inclusief de verbindingszones, gewoon wordt uitgevoerd. Daarmee komen de oorspronkelijke plannen rond Oostvaarderswold weer in beeld.

Opmerkelijk, want het vorige kabinet had juist besloten daar geen geld meer in te steken. In het regeerakkoord, dat VVD en PvdA maandag hebben gepresenteerd, staat echter dat de plannen moeten worden uitgevoerd, maar dat men er wel de tijd voor wil nemen, meer tijd dan voorheen. 'Daarom maken we afspraken met provincies en natuurbeheerorganisaties over prioriteiten, tijdpad en de inzet van middelen. Bij een evaluatie in 2016 betrekken we de effecten van planologische claims', valt er te lezen.