Nog steeds geen vaste plek voor Lelycollectie

Lelystad - Ed Voigt heeft zich dinsdag tot de gemeenteraad van Lelystad gewend in een poging een plek te vinden voor zijn archief over en van Cornelis Lely. Volgens Voigt wil Batavialand het niet hebben. Dat was wel de insteek van de laatste keer dat de politiek trachtte iets los te wrikken.

Voigt heeft een omvangrijk archief opgebouwd over Cornelis Lely, met ook veel persoonlijke spullen van de ingenieur en grondlegger van Flevoland, en wil daar een permanente plek voor vinden in Lelystad. Eerder had hij het oog laten vallen op het de Oostvaardersdijk 15 op het werkeiland, het oudste stukje van Lelystad. Dat gebouw is opgeknapt en zou een museale functie krijgen over de geschiedenis van dat gebied en Lelystad. 

Omdat Batavialand de plannen daarvoor ontwikkelt, droeg de gemeenteraad het college bijna twee jaar geleden op de twee te laten overleggen waar het archief ondergebracht zou kunnen worden. Volgens Voigt heeft er sindsdien één gesprek plaatsgevonden en is het daarna stil gebleven. 

De Lelykenner en verzamelaar wil dat de gemeenteraad wederom in actie komt en sprak hen daarom dinsdag toe, voorafgaan aan de gemeenteraadsvergadering. Voor de desinteresse van Batavialand heeft hij geen goed woord over. ‘Alles concentreert zich daar op de Batavia. De historie van het Zuiderzeeproject, waaraan wij ons bestaan hier hebben te danken, sneeuwt onder en smelt weg.’

Daarom had Voigt nog een suggestie voor de politiek. ‘Ik stel voor het beeld van Dr. Ir. Cornelis Lely in de nabijheid van Batavialand te verplaatsen, daar deze grote staatsman en naamgever dezer stad niet geassocieerd kan of mag worden aan de Batavia, Bataviawerf of Batavialand.’