Alle stations in Flevoland zijn eind dit jaar voorzien van een AED

Regio - Eind dit jaar zijn alle stations in Flevoland voorzien van een AED. ProRail en NS hebben een AED op alle stations in Almere geplaatst en eind dit jaar volgt station Dronten.

Landelijk dekkend netwerk

Tot afgelopen zomer waren er AED’s op 50 stations in Nederland. Door het aanbod van AED’s uit te breiden wil ProRail een bijdrage leveren aan een landelijk dekkend AED-netwerk. Dat vergroot de overlevingskans van mensen die op of rondom stations een hartstilstand krijgen. Om zo snel mogelijk hulp te bieden, zijn de AED’s straks te gebruiken door medewerkers van ProRail en NS én door burgerhulpverleners via HartslagNu, die weten hoe ze het apparaat moeten bedienen.  

Ook voor de omgeving

In maar liefst de helft van alle stations vervullen de AED’s een extra functie: ze dekken een zone in de omgeving van het station af waar nu nog geen AED is die dag en nacht beschikbaar is en is aangemeld bij het oproepsysteem HartslagNu.  

Irma Winkenius, regiodirecteur NS: 'Volgens de Hartstichting krijgen circa 17.000 mensen per jaar een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De kans op overleven is het grootst als een reanimatie binnen de eerste zes minuten start, liefst met de inzet van een AED. De nieuwe AED is te gebruiken op het station, maar ook in de omgeving van het station'.

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting, vult aan: 'Daarmee heeft deze uitbreiding van het netwerk impact voor de stations én hun omgeving. ProRail en NS dragen zo bij aan de opgave die we in Nederland nog hebben om AED-loze zones te vullen'.

Dekking in heel Flevoland

Na alle stations in Almere volgt eind dit jaar station Dronten. Vanaf dat moment zijn alle stations in Flevoland voorzien van een AED. De AED’s op station Almere Centrum en Lelystad Centrum zijn dan nog niet aangesloten op het netwerk van HartslagNU, maar worden daar vervolgens ook op aangesloten.