Uitrol ondergrondse containers in Lelystad loop forse vertraging op

Lelystad - Omdat het bedrijf Wastevision zijn contract niet nakomt, loopt de uitrol van ondergrondse containers in de stadsdelen 3, 4 en 5 in Lelystad vertraging op. De gemeente gaat de containers opnieuw bestellen bij een andere leverancier.

Wethouder Jack Schoone spreekt van ‘contractbreuk’ en is er ‘boos en verdrietig’ over. Volgens hem houdt het bedrijf ermee op omdat de grondstoffen voor de containers in prijs zijn gestegen en het bedrijf er daarom geen brood meer in ziet. 

'We vinden dit een heel vervelende situatie', laat wethouder Jack Schoone weten. 'We hadden graag gezien dat inwoners van de laatste drie stadsdelen ook snel konden starten met de nieuwe manier van afval inzamelen. Helaas is dit overmacht. We doen er alles aan om de containers alsnog zo snel mogelijk geleverd te krijgen via een nieuwe leverancier'.

Leefbaar Lelystad zag dinsdag de leveringsproblemen als een kans die moet worden aangegrepen om een andere manier van afval scheiden te onderzoeken: achteraf scheiden. Dat voorstel werd echter door een meerderheid van de gemeenteraad verworpen: tien raadsleden stemden voor, twintig stemden tegen.

Gevolgen voor stadsdeel 3

In stadsdeel 3 wordt nu, in plaats van dit najaar, naar verwachting in het voorjaar van 2022 gestart met het nieuwe inzamelen. Een groot deel van de containers in dit stadsdeel is al geplaatst, maar er zijn extra containers nodig, omdat bewoners hierom hebben gevraagd.

Inmiddels zijn deze extra ondergrondse containers bij een andere leverancier besteld. De ondergrondse containers die al geplaatst zijn, blijven dicht totdat alle containers zijn geplaatst. Dit om te voorkomen dat bewoners te ver moeten lopen met hun restafval daar waar nog geen ondergrondse container is. Bovendien is voor eventuele tijdelijke bovengrondse containers op veel plaatsen geen ruimte.

In stadsdeel 3 bevinden zich: Kamp, Zoom, Waterwijk, De Landerijen Noordwest en De Landerijen Zuidoost.

Gevolgen voor stadsdeel 4 en 5

Stadsdeel 4 en 5 zijn als laatste aan de beurt om over te gaan op het nieuwe inzamelen. Voor deze stadsdelen zijn nog geen containers geleverd. Deze stadsdelen zullen naar verwachting in het najaar van 2022 starten. Het opnieuw bestellen van de ondergrondse containers gebeurt via een officiële aanbesteding. Daarna kunnen de containers worden besteld, geleverd en uiteindelijk geplaatst.

In stadsdeel 4 bevinden zich: Archipel (inclusief Beukenhof, De Scheren), Zuiderzeewijk (inclusief Stadspark, Badweg, Langevelderslag), Wold, Horst en Griend. Stadsdeel 5 omvat Atolwijk (inclusief Wijngaard, Hofstede, Plantage), Botter, Schoener en Tjalk.