Akkerbouwers vrezen voor bedrijfsvoering bij uitbreiding stortlocatie Zeeasterweg

Lelystad - Omwonenden van de afvalverwerkingslocatie aan de Zeeasterweg in Lelystad vrezen dat zij door de uitbreidingsplannen van de stortlocatie 'het afvalputje van Nederland' worden. Namens de omwonenden deelde Johan Bierma dinsdag deze zorgen met de gemeenteraad.

Om voor de langere termijn voldoende stortcapaciteit te kunnen waarborgen, wil eigenaar Afvalzorg de locatie aan de Zeeasterweg verhogen van de nu vergunde 15 meter naar een definitieve eindhoogte van 35 meter. 

Johan Bierma rekent de gevolgen van deze forse uitbreiding uit: 'Het betekent 500 vrachtwagens per dag die afval brengen. Dat is 1.000 bewegingen. En wat doet de druk van 35 meter afval met de ondergrond: bodemdaling, grondwaterstromingen die veranderen, verontreiniging van grondwater? Daarnaast worden de allerzwaarste metalen en slakken uit de verbrandingsoven ver- en bewerkt en gestort, evenals asbest. Dus alles wat niet meer gerecycled kan worden, wordt gestort in Lelystad. Wat doet dit met onze gezondheid? Wat vliegt er door de lucht zonder dat we het zien of ruiken? En ook de geluids- en geuroverlast neemt alleen maar toe'.

Bierma maakt zich grote zorgen om het voortbestaan van zijn biologisch akkerbouwbedrijf, als de plannen van Afvalzorg doorgaan. Bij de minste verontreiniging mag hij zijn producten niet meer als biologisch in de markt zetten. Bovendien wordt deze schade niet gedekt door de verzekering.

'Wat is volgens u een structurele oplossing?' vroeg Sanne de Wilde (D66) hem. Bierma vertelde dat, toen hij vier jaar geleden door de provincie werd uitgenodigd om over dit probleem mee te denken en mee te praten, hij een soort ‘winstwaarschuwing’ kreeg van de provincie: ‘Afvalzorg gaat hier niet meer weg en zal uitbreiden. Misschien moet uw bedrijf verplaatst worden…’ Sindsdien heeft hij daar niets meer over gehoord. Maar de gedroomde oplossing is dat Afvalzorg niet mag uitbreiden. 'Dan houdt de vuilstort over zeven jaar op, want dan is ie vol en gaat ie dicht'.

Dennis Grimbergen (VVD) verzekerde Bierma dat Lelystad niet het afvalputje van Nederland is of zal worden en nodigde zichzelf en de hele gemeenteraad uit voor een werkbezoek aan het bedrijf van Bierma. Die gaat daar graag op in.