Zelfbewoningsplicht voor koopwoningen op komst in Lelystad

Lelystad - De gemeenteraad van Lelystad wil een 'zelfbewoningsplicht' voor verkochte woningen. Ook wil men dat niet alleen mensen in vitale beroepen voorrang krijgen bij (sociale) huurwoningen, maar bijvoorbeeld ook jongeren en starters.

Huisvestingsverordening

Dat heeft de raad besloten, op voorstel van Mooi Lelystad, PVV en VVD. De zelfbewoningsplicht is één van de zaken die geregeld kan worden in een huisvestingsverordening, waarvan de gemeenteraad afgelopen dinsdag besloot dat die er ook moet komen. Dat voorstel van PvdA, een lang gekoesterde wens van die partij, kreeg ook een politieke meerderheid. 

Meer kansen voor starters

De huisvestingsverordening is mede bedoeld om starters op de woningmarkt een kans te geven. Veel koopwoningen uit de lagere segmenten worden nu opgekocht door investeerders, die de woning laten opknappen en hem daarna voor veel geld verhuren. Omdat het juist woningen uit het goedkopere segment zijn, hebben starters die voor het eerst een woning willen kopen daardoor minder kans.

De huisvestingsverordening met zelfbewoningsplicht moet hen beschermen. Als er bij de verkoop van een bestaande- of nieuwbouwwoning verplicht wordt dat de koper er zelf gaat wonen, kunnen die woningen niet meer naar beleggers. 

Meer instrumenten

De huisvestingsverordening kan meer instrumenten bieden om in te grijpen op de lokale koopmarkt van woningen. Zo kunnen er regels komen om woningzoekers met essentiële beroepen voorrang te geven op de (sociale) huurmarkt of regels dat huurwoningen maximaal worden toegewezen aan mensen met een lokale binding, zoals mensen die hier al wonen of die hier werken. Over de precieze invulling van de huisvestingsverordening buigt de politiek zich nog. Volgend jaar kan de tijd daarvoor worden genomen, zodat de verordening per 1 januari 2023 ingaat.