VVD en CDA houden vast aan afspraken Lelystad Airport

Lelystad - Lelystad Airport staat nog altijd op het netvlies van de politiek in Den Haag. Dat blijkt uit het concept-regeerakkoord dat ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers onlangs per ongeluk in de trein heeft laten liggen en dat in handen kwam van De Volkskrant.

In het stuk van VVD en CDA staat: ‘Europese voorstellen om vliegen rechtvaardig te belasten worden ondersteund. Het aantal vluchten op de combinatie Schiphol en Lelystad wordt gemaximeerd, met prioriteit voor behoud van de hub-functie van Schiphol. Ingezet wordt op het verduurzamen van vliegtuigbrandstoffen.’ De passage staat niet onder het regelmatig in het document terugkerende kopje ‘bespreekbaar’, dus hieruit mag worden afgeleid dat in ieder geval deze twee partijen vasthouden aan de eerder gemaakte afspraken rond Lelystad Airport. 

De politiek in Lelystad is ook niet genegen nu al een schadeclaim neer te leggen in Den Haag voor het voortdurende uitstel van de opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten. Leefbaar Lelystad, Mooi Lelystad en de PVV wilden dat er voor elke maand sinds de oorspronkelijke openingsdatum van april 2018 een schadeclaim bij het rijk zou worden neergelegd van een miljoen euro. De teller zou dan al op 42 miljoen euro staan. GroenLinks, PvdA en SP vonden dat nog wat mager. Zij stelden voor eerst een berekening te maken van hoeveel schade de gemeente al heeft ondervonden en te kijken of dat al uit te drukken is in geld of ‘compenserende maatregelen’. Dan komt het bedrag veel hoger uit dan die 42 miljoen, denken de drie.

Beide voorstellen zijn, mede onder druk van wethouder Adam Elzakalai, dinsdag weggestemd in de gemeenteraad. Elzakalai vond met name het Leefbaar Lelystad-voorstel ‘prematuur’. 

Daarmee wekt Lelystad wat hem betreft de indruk de handdoek al in de ring te gooien en zelf ook niet meer te geloven in de opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten. ‘Terwijl die opening gewoon gaat plaatsvinden,’ is zijn rotsvaste overtuiging.