Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker

Aangeboden door: Migatronic

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in de samenleving. Huishoudens zoeken naar mogelijkheden om hun woning te verduurzamen, op de klimaattop in Glasgow wordt door wereldleiders gesproken over maatregelen die zij kunnen nemen, enzovoorts.

Ook bedrijven kiezen vaker voor een duurzame manier van ondernemen. Denk aan het gebruik van zonnepanelen op het dak van een kantoor, of bijvoorbeeld duurzame productieapparatuur op de werkvloer. Ter illustratie, Migatronic is een producent van lasapparaten die voor 96% gemaakt zijn van recyclebare materialen. Het is een van de manieren om bij te dragen aan een beter milieu en klimaat.

Verschillende vormen van duurzaam ondernemen

Reeds werden een aantal voorbeelden gegeven van duurzaam ondernemen. Met name op het gebied van het beperken van restafval valt voor veel bedrijven het nodige te winnen. In het productieproces worden over het algemeen veel meer materialen gebruikt, dan feitelijk noodzakelijk is. Het leidt ertoe dat onnodig veel materialen worden weggegooid. Hoewel deze materialen in veel gevallen recyclebaar zijn, leidt het tot een onnodige belasting van het milieu. Immers, de overgebleven materialen moeten opnieuw het productieproces in om vervolgens alsnog gebruikt te kunnen worden door ondernemers. De benodigde energie voor het productieproces wordt opgewekt met de zonnepanelen op het dak van het bedrijfspand. Partijen die voornamelijk in de nacht produceren kunnen de opgewekte groene stroom opslaan op een accu binnen het bedrijfspand. Zo bestaat er geen of een beperkte afhankelijkheid van het stroomnet.

Recyclebare machines en lagere afschrijving

Duurzaamheid zit voor ondernemers niet alleen in het beperken van restafval in het productieproces. Ook liggen er kansen bij het gebruik van recyclebare machines. Een van de opties die men hier heeft, is het tweedehands aanbieden van deze machines aan andere bedrijven. Denk aan landen in Oost-Europa of op een ander continent. Daarbij kunnen onderdelen die gebruikt zijn bij de productie van deze machines hergebruikt worden. Het eerder genoemde lasapparaat is er een goed voorbeeld van. Er is meer om rekening mee te houden. Machines worden over het algemeen in een vooraf vastgesteld aantal jaren afgeschreven. Vervolgens verkoopt men de machine of wordt deze afgevoerd. Door dat aantal jaar op te rekken wordt het milieu minder zwaar belast. Dit geldt niet alleen voor machines, maar bijvoorbeeld ook voor telefoons en laptops bij kantoorpersoneel.

Consumenten kijken naar duurzaamheid bij bedrijven

Niet alleen bedrijven analyseren hun eigen kansen om duurzamer te werken. Ook een steeds grotere groep consumenten houdt rekening met de duurzaamheid van ondernemers. Zij kiezen liever voor een groene partij, dan een organisatie die onnodig veel grijze stroom verbruikt of bijvoorbeeld veel restafval produceert. Om in de toekomst goed te kunnen blijven presteren is het voor bedrijven cruciaal om een volgende stap te zetten op het gebied van duurzaamheid.