Stijgende inflatie laat mensen edelmetalen kopen

Aangeboden door: goudpensioen

Het zijn spannende tijden op de wereldwijde beurzen. De afgelopen jaren, feitelijk sinds de vorige financiële crisis, zijn de koersen van verschillende aandelen op hoog tempo gestegen. Even leek daar een einde aan te komen, toen de pandemie uitbrak in 2020.

De daling van enkele tientallen procenten werd echter al snel teniet gedaan door een nieuwe stijging. Nu ligt een volgend gevaar op de loer voor de aandelenkoersen: de alsmaar toenemende inflatie wereldwijd. Het maakt dat steeds meer beleggers goud kopen overwegen. Al jaren wordt goud en bijvoorbeeld ook zilver als een veilige haven beschouwd, op momenten dat het onrustig is op de beurzen.

Tekort aan edelmetalen leidt tot stijgende prijzen

Niet alleen is goud of zilver kopen interessant door een stijgende inflatie. Ook is er sprake van een groot tekort aan edelmetalen. Het hangt samen met het feit, dat het steeds lastiger is om zilver te winnen. Het edelmetaal is schaars, wat lastig op te vangen valt in een periode waarin de vraag naar consumentengoederen sterk toeneemt. Om aan die vraag te kunnen voldoen besluiten veel producenten zilver elders te kopen. Een toenemende vraag naar edelmetalen laat de prijs ervan stijgen bij een gelijk aanbod. Naast de inflatie is het een van de redenen die maakt dat beleggen in edelmetalen populairder wordt.

Prijzen van consumentengoederen sterk opgelopen

Het tekort aan edelmetalen heeft een keerzijde; de prijzen van consumentengoederen lopen op hoog tempo op. Daar waar de lonen veel minder snel gestegen zijn. Onlangs werd bekend dat de Verenigde Staten te maken hebben met een prijsstijging van zo’n 6 procent ten opzichte van een jaar eerder. In Nederland stegen de prijzen minder hard, maar is eveneens sprake van een hoge inflatie: 3,8 procent. Rond de eeuwwisseling werd voor het laatst zo’n hoge inflatie bereikt. Toen lag het inflatiecijfer zelfs iets boven de 5 procent.

Economen verwachten dat inflatie van tijdelijke aard is

In de basis hoeft een oplopende inflatie niet direct voor problemen te zorgen. Het wordt pas problematisch op het moment dat de inflatie langere tijd boven de 2 procent blijft steken. Experts verwachten dat dit voorlopig niet het geval zal zijn en dat de inflatie in de komende jaren weer afneemt. Mocht dat niet het geval zijn, dan ligt een correctie op de beurs op de loer. Banken verhogen de rentes om de oplopende inflatie te stoppen, waarbij beleggers hun aandelen verkopen. Immers, een hogere rente maakt sparen interessanter.

Jongeren zich niet bewust van de risico’s van beleggen

Dat een correctie op de beurs aannemelijk is ziet ook de AFM. Zij waarschuwen met name jongeren voor het feit, dat zij veel geld kunnen verliezen door nu in te stappen. Risico’s waar jongeren zich volgens de AFM onvoldoende bewust van zijn. Zij zien voornamelijk de sterk oplopende koersen en het grote geld, wat hiermee verdiend kan worden.