Sportbedrijf Lelystad staat onder druk

Lelystad - De manier waarop de gemeente gestalte geeft aan het lokale sportbeleid, via een aparte gemeentelijke BV (Sportbedrijf Lelystad), is achterhaald.

In een onderzoek dat de Rekenkamer heeft uitgevoerd staat de aanbeveling dat de gemeente laat onderzoeken of er andere organisatievormen zijn die beter aansluiten bij wat nodig is. Want nu dreigt het Sportbedrijf in de financiële problemen te komen. 

Onduidelijk 

In 1998 besloot het toenmalige gemeentebestuur de uitvoering van het sportbeleid, waaronder ook de exploitatie van sportgebouwen in Lelystad, uit te besteden aan een externe organisatie. Daarvoor werd het Sportbedrijf opgericht in een BV/NV-constructie, met de gemeente als enige aandeelhouder.

Ofschoon de Rekenkamer in haar rapport opmerkt dat het onduidelijk is waarom er destijds specifiek voor die vorm is gekozen, was één van de drijfveren daarvoor wel dat er een BTW-voordeel viel te behalen hierdoor. Sindsdien zijn de belastingregels gewijzigd, waardoor dit voordeel niet meer geldt. 

Kijken naar alternatieven

De gemeenteraad zou er volgens de Rekenkamer echter goed aan doen te onderzoeken of de huidige organisatievorm nog wel de beste is. De onstabiele financiële situatie van het Sportbedrijf zou aanleiding moeten zijn te kijken naar alternatieven. 

De Rekenkamer constateert namelijk dat het college van burgemeester en wethouders zich, als eigenaar/aandeelhouder van het Sportbedrijf, maar nauwelijks bemoeit met de taakuitvoering en doelrealisatie van het Sportbedrijf. Ook als opdrachtgever wordt die rol maar ‘losjes’ ingevuld. De gemeenteraad neemt op haar beurt genoegen met de onvolledige informatie die men hierdoor krijgt over het Sportbedrijf en zou er juist goed aan doen nadrukkelijker een vinger aan de pols te houden. 

Financieel zwaar

Op dit moment is het onduidelijk of de subsidies die naar het sportbedrijf gaan doelmatig besteed worden, oordeelt de Rekenkamer. Mede omdat het Sportbedrijf door een verzwaard takenpakket zonder extra subsidie en extra fiscale lasten het financieel zwaar heeft, komt de exploitatie van de gebouwen waar men verantwoordelijk voor is onder druk te staan. Het Sportbedrijf krijgt jaarlijks 4,8 miljoen euro van de gemeente. 

De gemeenteraad spreekt morgen (dinsdag) voor het eerst over het rapport.