Weinig cyber security vacatures in Flevoland

Lelystad - In Flevoland blijkt erg weinig vraag naar cyber security talent, dat zorgt voor bescherming tegen datalekken, hacks en andere vormen van cybercriminaliteit. Slechts 0,5% van alle Nederlandse cyber security vacatures heeft een standplaats in Flevoland.

Onderzoek VPNGids.nl

Dit blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl, dat in aanloop naar Cyber Security Maand een half jaar lang beschikbare cyber security vacatures analyseerde.

Ook ten opzichte van de totale beroepsbevolking zijn er in Flevoland relatief weinig vacatures op het gebied van cyberveiligheid: 1,2 vacatures per 10.000 werkenden en werkzoekenden. Landelijk ligt het gemiddelde op 6,7 vacatures per 10.000 personen binnen de beroepsbevolking. Enkel in Drenthe (0,7 vacatures) is de vraag naar cyber security personeel kleiner. In Noord-Holland en Utrecht zijn - afgezet tegen de beroepsbevolking - de meeste kansen voor cyber security talenten (respectievelijk 12,5 en 13,6 vacatures).

Hoger opgeleiden

Cyber security blijkt een werkveld waarin binnen Nederland met name hoger opgeleiden werk kunnen vinden. Nog geen 10% van alle vacatures waarin een opleidingsniveau wordt benoemd, is gericht op werkzoekenden met een mbo-opleiding. Eén op de vijf vacatures is gericht op universitair geschoolden, terwijl bijna driekwart van alle vacatures op hbo’ers gericht is.

Hoge eisen

Qua ervaring stellen vacatures tevens vaak hoge eisen aan een kandidaat. In vacaturetitels waarin een functieniveau wordt benoemd, komt senior bijna 2,5 keer zo vaak voor als junior. Ook zoeken bedrijven minder vaak cyber security trainees en stagiairs dan seniors.