Omgeving Observatorium Robert Morris wordt teruggebracht in oorspronkelijke staat

Lelystad - Als onderdeel van het herstel van de vier oudste landschapskunstwerken van Flevoland wordt de omgeving van Observatorium Robert Morris in Lelystad teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. 'Zo wordt de beleving van het kunstwerk verbeterd', aldus de provincie, die het project financiert.

500.000 euro

Provinciale Staten stemden woensdag in om 500.000 euro beschikbaar te stellen voor het herstel van de omgeving van het Observatorium, De Groene Kathedraal (Almere), Aardzee en Sea Level (beide in Zeewolde). De restauratiewerkzaamheden starten zo snel mogelijk. Gedeputeerde Kunst en Cultuur Michiel Rijsberman: 'We hebben besloten om hier een bijdrage aan te leveren zodat deze kunstwerken de uitstraling krijgen die ze verdienen bij aanvang van de Floriade in 2022. Daarnaast waren deze landschapskunstwerken in dermate slechte staat dat restauratie niet langer kon wachten'.

[De tekst gaat verder na de foto]

Vroeger tussen lege akkers

Het Observatorium (1977) van Robert Morris in Lelystad, eigendom van Het Flevo-landschap, lag vroeger tussen de lege akkers; inmiddels is het hier drukker. Om de toegangsweg vanuit het kunstwerk minder zichtbaar te maken en zodoende de kunstervaring te verbeteren, worden de parkeerplekken verplaatst, een extra boompartij tussen parkeerplek en kunstwerk aangelegd en een haag langs de weg geplaatst. Zo wordt de omgeving teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. Verder zijn de houten bielzen in de vloer van de onderdoorgang aan vervanging toe en wordt er een betere oplossing voor de graffiti gerealiseerd.

[De tekst gaat verder na de foto]

Hulp van experts

Bij de restauraties zijn verschillende experts, uitvoerders en restauratoren betrokken. Waar nodig wordt advies ingewonnen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De bijdrage van de provincie worden middels een subsidie beschikbaar gesteld aan de eigenaren van de vier kunstwerken: Het Flevo-landschap, gemeente Zeewolde en gemeente Almere. Deze eigenaren dragen ook de zorg voor het reguliere beheer en onderhoud van de kunstwerken. De provincie grijpt deze herstelwerkzaamheden aan om sluitende afspraken te maken met de eigenaren van de landschapskunstwerken over toekomstig beheer en onderhoud.

[De tekst gaat verder na de foto]

Verbeteren beleefbaarheid landschapskunst in Flevoland

Stichting Land Art Flevoland heeft een Masterplan Land Art Flevoland opgesteld. Dit in vervolg op een bijeenkomst met alle beheerders van de kunstwerken, waarin de benodigde herstelwerkzaamheden gezamenlijk zijn geïnventariseerd. De restauraties zijn in het masterplan gekoppeld aan een aantal erfgoedtoepassingen en publieksvoorzieningen. Op die manier wordt het beheer en onderhoud in de toekomst verduurzaamd en worden de kunstwerken beter inzichtelijk voor het publiek.

[De tekst gaat verder na de video]

Levende collectie

Martine van Kampen, curator van Land Art Flevoland: 'De landschapskunstwerken van Flevoland vormen een levende collectie. De kunstwerken zelf zijn ook onderdeel van de levende natuur. Groei, bloei en verval horen daarbij. Het gaat erom een evenwicht te vinden tussen de natuurlijke processen, het beschermen van de kunstwerken als belangrijk erfgoed en het bieden van een optimale ervaring aan het publiek'.

Lees ook: Robert Morris, maker van het Observatorium, is overleden